PL EN


2019 | 25 | 2 | 145-158
Article title

Polish Literature in Albanian

Authors
Content
Title variants
PL
Literatura polska w języku albańskim
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Albania jest małym krajem europejskim, który przez prawie pięć wieków znajdował się pod okupacją turecką. Swoją niepodległość uzyskała dopiero 28 listopada 1912 r. Podczas tej okupacji prawie nie istniała literatura obca tłumaczona na język albański, ponieważ ponad 85% ludności było analfabetami; nie funkcjonowały też instytucje naukowe i szkoły. Pierwsza szkoła podstawowa została otwarta w roku 1887. Dopiero w latach 20. XX w., wraz z wyodrębnieniem się warstwy intelektualnej, w Albanii rozpoczął się przekład literatury światowej na język albański, włącznie z polską literaturą, lecz nie z języka polskiego, ale przeważnie z języka włoskiego. Pierwszym dziełem literatury polskiej przetłumaczonym na język albański z języka włoskiego w roku 1933 była książka noblisty Henryka Sienkiewicza pt. Quo Vadis. Powieść ta została przetłumaczona po raz drugi w roku 1999. Rozwój tłumaczeń literatury polskiej na język albański rozpoczął się jednak dopiero po II wojnie światowej, szczególnie po roku 2000. Do tej pory przetłumaczono na język albański prawie 55 polskich książek napisanych przez 34 autorów, m.in. Adama Mickiewicza (np. jego wielkie dzieło Pan Tadeusz), Henryka Sienkiewicza, Bolesława Prusa, Czesława Miłosza, Wisławę Szymborską, Olgę Tokarczuk, Ryszarda Kapuścińskiego, Tadeusza Różewicza, Witolda Gombrowicza, o. Marcina Czermińskiego i innych. Jednocześnie ośmiu autorów albańskich napisało w języku albańskim książki o polskiej tematyce. Oprócz albańskich tłumaczy z Albanii literaturę polską na język albański tłumaczą nadal również Albańczycy z Kosowa. W porównaniu z niektórymi innymi krajami europejskimi liczba polskich książek przetłumaczonych na język albański jest znaczna. Literatura polska w języku albańskim cieszy się popularnością wśród czytelników albańskich. Niektóre z książek są wydawane po raz drugi, a nawet trzeci.
EN
Albania is a small country in Europe, which was under Turkish occupation for nearly five centuries. It did not regain its independence until 28 November 1912. During the occupation there was almost no foreign literature translated into Albanian, as more than 85% of the population were illiterate and in general there were no scientific institutions or schools. The first primary school was opened in 1887. Only in the 1920s, with the emergence of intelligentsia, world literature started to be translated into Albanian, which included Polish literature. However, the translations were not done from the Polish language but from Italian translations of it. The first Polish literary work translated into Albanian from Italian was the Nobel prize winner Henryk Sienkiewicz’s novel, Quo Vadis? (in 1933). The book was translated for the second time in 1999. The translation of Polish literature into  Albanian gained momentum after World War II, and especially after 2000. So far, nearly 55 books by 34 Polish authors have been translated into  Albanian, including Adam Mickiewicz (among them his great work, Pan Tadeusz), Henryk Sienkiewicz, Boleslaw Prus, Czesław Miłosz, Wisława Szymborska, Olga Tokarczuk, Ryszard Kapuściński, Tadeusz Różewicz, Witold Gombrowicz, Fr. Marcin Czermiński, and  others. At the same time, 8 Albanian authors wrote books on Polish topics in Albanian. Apart from the Albanian translators from Albania, Polish literature has also been translated into Albanian by Albanians from Kosovo. In comparison with other European countries,  Albania is a leader as far as the number of Polish books translated is concerned. Polish literature in Albanian is generally popular among Albanian readers. Some of the books are published for the second, or even after the third time.
Year
Volume
25
Issue
2
Pages
145-158
Physical description
Dates
published
2019-07-01
Contributors
author
References
  • Almanac: Polish literature in Albanian prepared by the Polish Embassy in Ti¬rana in 2013.
  • Almanac: Polish literature in Albanian – Overview of new works and opinions, translated for 2014-2016; prepared by the Polish Embassy in Tirana in 2016.
  • The Europa magazine, Iss. 4/2024 and Iss. 16/2017, issued by the Institute of International Studies in Tirana.
  • Astrit Beqiraj: Polish literature over the years.
  • Online resources
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_35765_pk_2019_2502_11
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.