PL EN


2019 | 26 | 3 | 13-22
Article title

Biblical Aspects of Economic Literature

Authors
Content
Title variants
PL
Biblijne aspekty literatury ekonomicznej
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono aspekty biblijne literatury ekonomicznej XX i XXI w. na Ukrainie i ich uwarunkowania w ekonomicznej li­teraturze europejskiej. Teoria ekonomiczna została poddana reflek­sji w kontekście chrześcijańskiej etyki ekonomicznej. Wiek XXI jest w pewnym sensie produktem duchowości poprzednich pokoleń, a przede wszystkim duchowości chrześcijańskiej. Wiele badań spo­łeczno-ekonomicznych (takich jak procesy pracy, badania bogactwa i biedy) wykazało, że w ramach istniejącego paradygmatu nauki jest prawie niemożliwe, aby wyjaśnić ich charakter i wzorce działania. Rozwój chrześcijańskiej etyki gospodarczej może się stać impulsem nie tylko dla dość istotnych zmian w myśleniu ekonomicznym, ale tak­że dla dalszego rozwoju opinii publicznej w ogóle.
EN
The biblical aspects in Ukrainian economic literature of the 20th and 21st century and its preconditions in European economic litera­ture have been examined. The economic theory has been rethought in the context of Christian economic ethics. The 21st century is, in a way, a result of spirituality of the previous generations, and most of all Christian spirituality. A number of socio-economic researches (such as labor processes, the study of wealth and poverty features) have shown that within the existing paradigm of science it is almost impos­sible to explain their nature and patterns of operation. The develop­ment of Christian economic ethics may be just the impetus not only for fairly significant change in economic thinking, but also for the further development of public opinion in general.
Year
Volume
26
Issue
3
Pages
13-22
Physical description
Dates
published
2019-10-01
Contributors
References
  • Chernyavs’kyj S., Kryzu peredbacheno v Bibliyi, “Ekonomichna Pravda” 2009, 15 January, http://www.epravda.com.ua/columns/2009/01/15/177653/ (access: 06.06.2016).
  • Kisters’kyj L.L., U poshukax vyxodu z kryzy: Bibliya ochyma ekonomista, “Ekonomika Ukrayiny: naukovyj zhurnal” 2014, Iss. 1, pp. 21-32.
  • Rudenko M., Ekonomichni monolohy (Narysy katastrofichnoyi pomylky), “Suchasnist” 1978.
  • Social’na Doktryna Cerkvy, in: Zbirnyk statej, Instytut Relihiyi ta suspil’stva pry L’vivs’kij Bohoslovs’kij Akademiyi, Svichado, L’viv 1998.
  • Veselaho N., Filosofiya ekonomiky: hreko-katolyc’ka tradyciya, Odesa 2006, http://www.xic.com.ua/z-istoriji-dumky/3-bogoslovja/204-natalija-veselago-filosofija-ekonomiky-u-konteksti-hrystyjanskoji-socialnoji-filosofiji-na-materialah-istoriji-greko-katolyckoji-tradyciji (access: 06.06.2016).
  • Zlupko S. M., Ekonomichna dumka Ukrayiny, navch. posibn, LNU im. Ivana Franka, L’viv 2000.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_35765_pk_2019_2603_03
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.