PL EN


2019 | 26 | 3 | 23-30
Article title

The Conceptualization of the Phenomenon of Corporeality in Biblical Discourse

Authors
Content
Title variants
PL
Konceptualizacja zjawiska cielesności w dyskursie biblijnym
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article deals with the features of the conceptualization of corpore­ality in literary interpretation as an instrument and a category realized in the figural-emotive paradigm of the dramaturgy of the contemporary Ukrainian authors, A. Chyrkov and J. Vereshchak. It should be noted that in the studied dramatic works the conceptualization of the corpo­real code of culture is extremely clear. It appeals to many biblical motifs with appropriate an sphere of concepts. The dramatic works suggest that evangelical projection demonstrates four concepts that itemize the specifics and principles of embodiment of physicality in the biblical discourse: 1) “Five wounds of Jesus Christ,” 2) “The Crucifixion,” 3) “The sinful flesh,” 4) “Body of Christ.” Corporeality in the biblical discourse corre­lates with world-modeling categories such as “soul” and “thing.”
PL
Artykuł omawia cechy konceptualizacji cielesności w interpretacji li­terackiej jako instrument i kategorię realizowane w figuralno-emocjo­nalnym paradygmacie dramaturgii współczesnej ukraińskich autorów A. Czyrkowa i J. Wereszczaka. Należy zauważyć, że w badanych dzie­łach dramatycznych konceptualizacja cielesnego kodu kultury jest bar­dzo wyraźna i odwołuje się do wielu motywów biblijnych z odpowiedniej sfery pojęciowej. Z materiału utworów dramatycznych możemy wnio­skować, że ewangeliczna projekcja pokazuje cztery koncepcje o specy­fice i zasadach motywu jako wyrazu fizyczności w dyskursie biblijnym: 1) „Pięć ran Jezusa Chrystusa”. 2) „Ukrzyżowanie”. 3) „Grzeszne cia­ło”. 4) „Ciało Chrystusa”. Cielesność w dyskursie biblijnym koreluje z modelującymi świat kategoriami takimi jak „dusza” i „rzeczy”.
Year
Volume
26
Issue
3
Pages
23-30
Physical description
Dates
published
2019-10-01
Contributors
author
References
  • Chyrkov A., Proklyatyj. Drama-prytcha, Vyd-vo FOP Yevenok O. O., Zhytomyr 2014.
  • Materyns’ka O.V., Semantyka najmenuvan’ chastyn tila v anhlijs’kij, nimec’kij, ukrayins’kij ta rosijs’kij movax (autoreferat), 10.02.17 Porivnyal’no-istorychne ta typolohichne movoznavstvo, Donec’k, 2005.
  • Medvedeva N.S., Problema sootnosheniya telesnosti i sotsial’nosti v cheloveke i obshchestve, (Ph.D. dissertation), 09.00.03, Luhansk 2005.
  • Podoroga V.A., Fenomenologiya tela, Nauka, Moskva 1995.
  • Selivanova O.O., Suchasna linhvistyka: terminolohichna encyklopediya, Dovkillya-K, Poltava 2006.
  • Tematicheskiy filosofskiy slovar’, Nauka, Moskva 2008.
  • Vereshchak J. Slav. Ko-Ko., Dusha moya zi shramom na kolini: Suchasna kazka, Vydavnyctvo Solomiyi Pavlychko “Osnovy,” Kyiv 2004.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_35765_pk_2019_2603_04
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.