PL EN


2019 | 26 | 3 | 47-66
Article title

Biblical Inspirations in the Works of Krzysztof Penderecki: At the Crossroads of Theology and Music

Authors
Content
Title variants
PL
Inspiracje biblijne w twórczości Krzysztofa Pendereckiego
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
By taking up Biblical themes in his oeuvre, Krzysztof Penderecki ef­fectuated the idea of returning art to its Christian roots. Analyses of selected fragments of his outstanding works (Seven Gates of Jerusalem and Passion According to St. Luke) show that the composer performed a peculiar, apt and suggestive “translation” of Biblical content into mu­sical language, using contemporary compositional techniques as well as alluding at times to the tradition of J.S. Bach. In the above compositions, Penderecki utilized the sound of the instruments, assigning them symbolic meaning and even experiment­ing with their construction (tubaphone). He also introduced a spatial­ly-distributed orchestra, assigning the human voice its original, pure­ly declamatory function, without limitations of rhythm or meter. The composer thus took steps to theatricalize the musical work, in order to enable a deeper reception of the Biblical content by the audience.
PL
Krzysztof Penderecki, podejmując w swojej twórczości tematy biblij­ne, realizuje ideę powrotu sztuki do korzeni chrześcijańskich. Analizy wybranych fragmentów wybitnych jego dzieł: Siedem Bram Jerozolimy i Pasja według św. Łukasza, dowodzą, że kompozytor dokonał swoiste­go „przekładu” treści biblijnej na język muzyczny w sposób trafny, su­gestywny, z wykorzystaniem technik, jakimi dysponuje współczesna sztuka kompozytorska, oraz nawiązując w pewnych miejscach do tra­dycji związanej ze spuścizną J.S. Bacha. W wymienionych kompozycjach Penderecki używa brzmienia in­strumentów, którym nadaje symboliczne znaczenie, a nawet ekspe­rymentuje w zakresie ich budowy (tubafon). Wprowadza także prze­strzennie rozmieszczoną orkiestrę, a ludzkiemu głosowi powierza funkcję pierwotną – czysto deklamacyjną, bez jakichkolwiek ograni­czeń rytmicznych czy metrycznych. W ten sposób kompozytor po­czynił pewne zabiegi zmierzające do teatralizacji dzieła muzycznego w celu pogłębienia odbioru treści biblijnej przez słuchaczy.
Year
Volume
26
Issue
3
Pages
47-66
Physical description
Dates
published
2019-10-01
Contributors
author
References
 • Chłopicka R., Krzysztof Penderecki w kręgu tradycji obrzędowości religijnej Wschodu i Zachodu [Krzysztof Penderecki in the Sphere of Eastern and Western Liturgical Tradition], in: Muzyka religijna – między epokami i kulturami [Religious Music – Between Eras and Cultures], Vol. 2, eds. K. Turek, B. Mika, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009.
 • Chłopicka R., Temat męki i śmierci Chrystusa w twórczości Krzysztofa Pendereckiego [The Subject of the Passion and Death of Christ in the Works of Krzysztof Penderecki], in: Perły muzyki kościelnej: chorał gregoriański i „Gorzkie żale” [Pearls of Church Music: Gregorian Chant and the Lenten Psalms], eds. R. Tyrała, W. Kałamarz, Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 2007.
 • Ćwikliński P., Ziarno J., Pasja o Krzysztofie Pendereckim [A Passion About Krzysztof Penderecki], Polska Oficyna Wydawnicza BGW, Warszawa 1993.
 • The Greek New Testament, 4th revised edition, 11th printing, eds. B. Aland, K. Aland, J. Karavidopoulos, C.M. Martini and B. Metzger, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 2006.
 • Grzybek S., Psałterz – księga naszych ludzkich zobowiązań [The Psalter – The Book of Our Human Obligations], “Ruch Biblijny i Liturgiczny” 1983 (36), No. 1.
 • The Holy Bible: Douay-Rheims Version, Saint Benedict Press, Charlotte 2009.
 • Księga Psalmów. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, ekskursy [The Book of Psalms: Introduction, Translation from the Original, Commentary, Excurses], ed. S. Łach, Wydawnictwo Pallotinum, Poznań 1990.
 • Lewandowska-Kąkol A., Dźwięki, szepty, zgrzyty. Wywiady z kompozytorami [Sounds, Whispers, Dissonances: Interviews with Composers], Wydawnictwo Fronda, Warszawa 2012.
 • Michalski G., “The Seven Gates of Jerusalem”, transl. A. Zapałowski, material from CD booklet: K. Penderecki, Seven Gates of Jerusalem, CD Accord, 1997 (ACD 036, 011 332-2).
 • Montagu J., Musical Instruments of the Bible, Scarecrow Press, Lanham/London 2002.
 • Mrowiec K., Biblia w muzyce [The Bible in Music], in: Encyklopedia katolicka [Catholic Encyclopedia], Vol. 2, eds. F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułowski, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (KUL), Lublin 1995.
 • New American Bible (Revised Edition), HarperCollins Publishers, New York 2012.
 • Penderecki K., Labirynt czasu. Pięć wykładów na koniec wieku [Labyrinth of Time: Five Addresses for the End of the Millennium], Wydawnictwo Presspublica, Warszawa 1997.
 • Tomaszewski M., Penderecki: Bunt i wyzwolenie [Penderecki: Rebellion and Liberation], Vol. 1, Rozpętanie żywiołów [The Elements Unleashed], PWM Edition, Kraków 2008.
 • Tomaszewski M., Penderecki: Bunt i wyzwolenie [Penderecki: Rebellion and Liberation], Vol. 2, Odzyskiwanie raju [The Regaining of Paradise], PWM Edition, Kraków 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_35765_pk_2019_2603_06
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.