PL EN


2019 | 26 | 3 | 87-100
Article title

Joy and Sadness in Spiritual Life According to St. Ignatius of Loyola. A Hermeneutic Study

Authors
Content
Title variants
PL
Radość i smutek w życiu duchowym według Ignacego Loyoli. Studium hermeneutyczne
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The goal of this study is an interpretative attempt at human emotionality, and to be more specific, its emotional form of expression in various experiences of joy and sadness, in the light of the principles underlying one of the schools of Christian spirituality, i.e. the one proposed by Igna tius of Loyola (1491-1556). According to this movement of spiritual life, which draws on the centuriesold biblical experience and Christian conception of the emotional dimension of our lives, and which also enriches it with experiences and reflections of Ignatius himself, our emotionality – not infrequently experienced as a peculiar and often incomprehensible “babble” – may in fact be construed as equally emotional and lucid “speech.” Such “speech” becomes comprehensible the moment we are able to properly “read,” that is recognize and understand the emotional experiences that we are exposed to in this sphere.
PL
Celem tego studium jest próba interpretacji ludzkiej emocjonalności w jej uczuciowej formie wyrazu w postaci przeżyć radości i smutku, w świetle założeń jednej ze szkół duchowości chrześcijańskiej, mianowicie tej zaproponowanej przez Ignacego Loyolę (1491-1556). Według tego nurtu życia duchowego, zarówno czerpiącego z wielowiekowego doświadczenia biblijnego i chrześcijańskiego rozumienia emocjonalno -uczuciowego wymiaru naszego życia, jak i wniesionych do niego doświadczeń i przemyśleń poczynionych przez samego Ignacego, nasza emocjonalność doświadczana niejednokrotnie jako swoisty i często niezrozumiały „gwar” może, w rzeczywistości, stanowić równie emocjonalną, czytelną „mowę”. „Mowę”, która staje się zrozumiałą z chwilą, gdy potrafimy właściwie „rozczytać”, czyli rozpoznać i zrozumieć, doświadczane przez nas w tej sferze emocjonalno-uczuciowe przeżycia.
Year
Volume
26
Issue
3
Pages
87-100
Physical description
Dates
published
2019-10-01
Contributors
author
References
  • Bednarz M., Bober A., Skórka R., Ignacy Loyola. Pisma wybrane. Komentarze II, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków 1968.
  • Loyola I., Ćwiczenia duchowne, Wydawnictwo WAM, Kraków 2002.
  • Loyola I., Opowieść Pielgrzyma. Autobiografia, Wydawnictwo WAM, Kraków 2018.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_35765_pk_2019_2603_08
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.