PL EN


2019 | 27 | 4 | 219-234
Article title

Seeing as Action. The Methods of Interpreting Visual Materials on the Example of Photography

Content
Title variants
PL
Widzenie jako działanie. O sposobach interpretacji materiałów wizualnych na przykładzie fotografii
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article asks about the power of photography. Four photographs are referred to. The author tries to describe ways of looking, analyzing and interpreting each of them. Every time, it is a subjective analysis based on individual visual competences. The concept of punctum turns out to be important, as it allows a closer look at the visual. Ultimately, the answer to the question whether in the analysis of an image we take possession of it, or is it the other way around, is solved at the level of individual reception of a particular photo.
PL
Artykuł traktuje o sile fotografii. Omówiono cztery fotografie, na któ-rych przykładzie autor próbuje opisać sposoby patrzenia, analizowa-nia i interpretowania. Każdorazowo jest to subiektywna analiza oparta na indywidualnych kompetencjach wizualnych. Pojęcie punctum oka-zuje się ważne, ponieważ pozwala przyjrzeć się temu, co wizual-ne. Ostatecznie odpowiedź na pytanie, czy w analizie panujemy nad obrazem, czy obraz nad nami, jest każdorazowo rozpatrywana przy indywidualnym odbiorze konkretnego zdjęcia.
Year
Volume
27
Issue
4
Pages
219-234
Physical description
Dates
published
2020-01-01
Contributors
References
 • Augé M., Nie-Miejsca: wprowadzenie do antropologii nadnowoczesności: fragment, “Teksty Drugie: teoria literatury, krytyka, interpretacja,” Iss. 4 (112), 2008.
 • Barthes R., Mitologie, Warszawa 2008.
 • Barthes R., Światło obrazu, Warszawa 1996.
 • Bazin A., Ontologia obrazu fotograficznego, in: Antropologia kultury wizualnej, eds. I. Kurz, O. Kwiatkowska, Ł. Zaręba, Warszawa 2012.
 • Berger J., Sposoby widzenia, transl. M. Bryl, Warszawa 2008.
 • Boehm G., O obrazach i widzeniu, Kraków 2014.
 • Czubak B., Egocentryczne, niemoralne, przestarzałe. Współczesne wizerunki artystów, Warszawa 2005.
 • Derrida J., Theverin P., Antonin Artaud. Dessins et portraits, Paris 1986.
 • Mirahina A., Radiowidmo, Wrocław 2009.
 • Mirzoeff N., Jak zobaczyć świat, transl. Ł. Zaręba, Kraków–Warszawa 2016.
 • Mitchell W.J.T., Czego chcą obrazy, in: Antropologia kultury wizualnej, eds. I. Kurz, O. Kwiatkowska, Ł. Zaręba, Warszawa 2012.
 • Poprzęcka M., Patrz!, Gdańsk–Warszawa 2015.
 • Ramachandran V. S., Hirstein W., Nauka wobec zagadnienia sztuki, in: Studia z kognitywistyki filozofii umysłu, Poznań 2006.
 • Sontag S., O fotografii, transl. S. Magala, Kraków 2009.
 • Tranströmer T., Wiersze i proza 1954-2004, transl. M. Wasilewska-Chmura, L. Neuger, Kraków 2017.
 • Urry J., Spojrzenie turysty, Warszawa 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_35765_pk_2019_2704_15
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.