PL EN


2020 | 28 | 1 | 9-14
Article title

The Artistic Reception of the Bible Legend about Cain and Abel in Modern Ukrainian Literature

Content
Title variants
PL
Artystyczna recepcja biblijnej legendy o Kainie i Ablu we współczesnej literaturze ukraińskiej
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article investigates the reception of the biblical tale of Cain and Abel in the story by A. Zabuzhko Kazka pro kalinovu sopilku (The tale of Cain’s Flute) and the poem by O. Irvanec, Braty (Brothers). The subject of the study were the forms and methods of interpreting traditional motifs and images. The biblical legend, its folklore and literary interpretations were selected as the basis for the considerations (J.H. Byron, I. Franko). Following an anti-religious trend in the treatment of traditional images, the authors created a postmodern version of Cain - a murderer and victim at the same time. The material of the Cainic tale also served the writers to address the issue of the relationship between extraordinary personalities and the average ones, and the lesser value of the first in the eyes of God. The result of the study are conclusions about the nature of postmodern reinterpretation of literary tradi­tion in the works of A. Zabuzhko and O. Irvanec.
PL
Artykuł eksploruje recepcję biblijnej opowieści o Kainie i Ablu w opowiada­niu Kazka pro kalinovu sopilku (Baśń o Kainowej fujarce) O. Zabużko i dziele poetyckim Braty (Bracia) O. Irwanec. Przedmiotem studium stały się formy i sposoby interpretacji motywów i reprezentacji tradycyjnych. Jako podstawę rozważań wybrano folklorystyczne i literackie interpretacje opowieści biblij­nej (J.H. Byron, I. Franko). Ich autorzy, wpisując się w antyreligijną tenden­cję przetwarzania obrazów tradycyjnych, stworzyli postmodernistyczną wer­sję Kaina − mordercy i ofiary zarazem. Materiał opowieści o Kainie posłużył pisarzom także jako możliwość odniesienia się do kwestii relacji pomiędzy osobowościami niezwykłymi a zwyczajnymi ludźmi oraz mniejszej wartości tych pierwszych dla Boga. Wynikiem rozważań są wnioski na temat natury postmodernistycznej reinterpretacji tradycji literackiej w pracy O. Zabużko i O. Irwanec.
Year
Volume
28
Issue
1
Pages
9-14
Physical description
Dates
published
2020-03-01
Contributors
References
  • Ahyeyeva, V. (2003). Zhinochyj prostir. Feministychnyj dyskurs ukrayins’koho modernizmu. Kyiv.
  • Byron, G. (2002). Cain. Blackmask Online, p. 5. http://www.searchengine. org.uk/ebooks/18/38.pdf 8.
  • Franko, I. (1978). Smert’ Kajina in Zibrannya tvoriv u 50 tomax. Vol. 12, Poe¬tychni pereklady ta perespivy. Kyiv.
  • Irvanec, O. (1991). Tin’ velykoho klasyka’ ta inshi virshi. Kyiv: Molod.
  • Vardevanyan, S. I. (2008). Mifolohema Kayina v ukrayins”kij literaturi XIX– XX stolit. Doctoral candidate abstract: 10.01.01. Ivano-Frankivsk.
  • Zabuzhko, O. (2004). Kazka pro kalinovu sopilku. In Sestro, sestro. Kyiv: Fakt.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_35765_pk_2020_2801_03
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.