PL EN


2020 | 28 | 1 | 101-114
Article title

Descriptions of Culture in the Media as a Search for its True Image

Content
Title variants
PL
Medialne opisy kultury jako poszukiwanie jej prawdziwego oblicza
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article confirms the thesis that culture is understood in various ways. There are people who do not know culture and those who want to know more about it. Such a desire stems from the need to solve the problem that arises from different understandings of culture and from the fact that what some people call culture, others call anti-culture. The fact that the media are used in the search for the true image of culture is presented in the article through an analysis of the messages presented in the media. If we assume that the role of the media is to help people to discover the truth by discussing issues that are relevant to people’s lives, we can say that they truly undertake such a task when it comes to culture. The media emphasize the fact that values such as truth, goodness, and beauty are present in culture. All of these values come from God and lead to him. They make mankind need and search for culture continuously. Thanks to them, we can experience holistic development and understand more deeply what the essence of true humanity is. Without these divine values, human life-marked by false anthropocentrism-will always be filled with activities that can be described as “anti-culture.” On the basis of selected texts, the article demonstrates the dependence between recognizing true culture and accepting responsibility for it. This responsibility is expressed in a constant effort to broaden one’s horizons of thought, to engage in various areas of life, and to create-through true uni­versal fraternity-various communities. This way, the proper development of not only culture, but also of humanity can take place. It is also the path which leads to an effective defense against secular humanism, which is so hostile to religion.
PL
Niniejsze opracowanie potwierdza tezę o zróżnicowanym pojmowaniu kul­tury. Są ludzie, którzy jej nie znają, i tacy, którzy chcą poznawać ją coraz dokładniej. Pragnienie takie spowodowane jest chęcią rozwiązania problemu, który powstaje przez różne rozumienie kultury oraz przez fakt, że to, co jedni określają terminem kultury, inni nazywają antykulturą. Na podstawie analizy zaprezentowanego przekazu medialnego pokazany został fakt wykorzystywania środków społecznego przekazu do poszukiwa­nia prawdziwego oblicza kultury. Jeśli środki te mają pomagać człowiekowi w docieraniu do prawdy – omawiając aktualne dla ludzkiego życia kwestie – to w temacie kultury rzeczywiście podejmują się takiego zadania. W umieszczanych w mass mediach treściach dotyczących kultury pod­kreślany jest fakt obecnych w niej wartości, takich jak prawda, dobro i piękno. Wszystkie one pochodzą od Boga i do Niego prowadzą. One sprawiają, że człowiek nieustannie potrzebuje i poszukuje kultury. Dzięki nim może bowiem doświadczać integralnego rozwoju i coraz dokładniej rozumieć, na czym polega prawdziwe człowieczeństwo. Z kolei życie człowieka bez tych Bożych wartości, naznaczone fałszywym antropocentryzmem, zawsze wypeł­nione będzie działaniami, które określić można terminem „antykultura”. Na podstawie zaprezentowanych medialnych treści wskazana została zależność rozpoznawania prawdziwej kultury od przyjmowania za nią odpo­wiedzialności. Odpowiedzialność ta wyraża się w nieustannym podejmowa­niu trudu poszerzania horyzontów myślowych, angażowania się w różne dziedziny życia, tworzenia – przez prawdziwe powszechne braterstwo – róż­norodnych wspólnot. W ten sposób realizować się może właściwy rozwój nie tylko kultury, lecz także człowieka. Jest to również droga, na której dokonuje się skuteczna obrona przed wrogim religii laickim humanizmem.
Keywords
EN
culture   media   truth  
PL
kultura   media   prawda   kultura   media   prawda  
Year
Volume
28
Issue
1
Pages
101-114
Physical description
Dates
published
2020-03-01
Contributors
References
 • Białous, A. (2018, October 10). Olsztyn: profanacja krzyża i antypolska prowokacja w miejskiej galerii sztuki [Olsztyn: Desecration of the cross and anti-Polish provocation in the municipal art gallery]. PCh24.pl. https://www.pch24.pl/olsztyn--profanacja-krzyza-i-antypolska-prowokacja-w-miejskiej-galerii-sztuki,63377,i.html
 • Catholic Information Agency. (2013, November 13). Przemyska młodzież do ministra kultury: stop profanacji symboli religijnych [Przemyśl youth to the Minister of Culture: Stop the profanation of religious symbols]. https://www.pch24.pl/przemyska-mlodziez-do-ministra-kultury--stop-profanacji-symboli-religijnych,19148,i.html
 • Cyz, T. (2011, December). Kultura mówienia prawdy. Z Michałem Merczyńskim i Pawłem Potoroczynem rozmawia Tomasz Cyz [The culture of telling the truth: Tomasz Cyz interviews Michał Merczyński and Paweł Potoroczyn]. Dwutygodnik. https://www.dwutygodnik.com/artykul/3000-kultura-mowienia-prawdy.html
 • Dec, I. (2013, No. 11). Bóg ukryty w pięknie świata [God hidden in the beauty of the world]. https://www.niedziela.pl/artykul/104958/nd/Bog-ukryty-w-pieknie-swiata
 • Dec, I. (2019). Awersja do Boga w czasach nowożytnych [Aversion to God in modern times]. Niedziela, Edycja Świdnicka 42(2), p. 5.
 • Francis. (2019, June 9). Orędzie Franciszka na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny [Message of His Holiness Francis for World Mission Day 2019] (Catholic Information Agency/ad, Polish Trans.). https://stacja7.pl/zwatykanu/oredzie-franciszka-na-nadzwyczajny-miesiac-misyjny
 • Frischmann, B. (2006, December 20). Defining “culture”. http://madisonian.net/2006/12/20/defining-culture
 • Garcia, R. (n.d.) Co mówi Chrystus w “Golgota Picnic”? Przeczytaj, zanim rzucisz kamieniem. Tekst sztuki Rodriga Garcii [What does Christ say in Golgotha Picnic? Read before you cast a stone: Text of Rodrigo Garcia’s play]. Wyborcza. http://wyborcza.pl/magazyn/1,124059,16232855,Co_mowi_Chrystus_w__Golgota_Picnic___Przeczytaj__zanim.html
 • Horak, T. (2018, February 10). Kultura – biała plama [Culture – terra incognita]. https://kosciol.wiara.pl/doc/4499754.kultura-biala-plama
 • John Paul II. (1990, December 7). Encyclical “Redemptoris missio” On the permanent validity of the Church’s missionary mandate.
 • Jureczko-Wilk, J. (2016, July 20). Chrzcielnica, 2Tm2,3 i sękacz [Baptismal font 2Tm2,3 and traditional spit cake]. https://kosciol.wiara.pl/doc/3302410.Chrzcielnica-2Tm2-3-i-sekacz
 • Kampania Wolności Sztuki i Nauki. (2017). Apel o nieograniczanie wolności sztuki i prawa do korzystania z dóbr kultury! [An appeal not to limit the freedom of art and the right to access cultural heritage!]. https://naszademokracja.pl/petitions/apel-o-nieograniczanie-wolnosci-sztuki-i-prawa-do-obejrzenia-spektaklu-klatwa-w-teatrze-rozrywki
 • Kerner, A. (2014, June 12). Kultury moc [The power of culture]. https://www.gosc.pl/doc/2042734.Kultury-moc/2
 • Kołodziej, A. (2014, December 30). Uczestnictwo w kulturze [Participation in culture]. https://prasa.wiara.pl/doc/2300110.Uczestnictwo-w-kulturze
 • Kowalski, J. (2014). “Golgota Picnic”: Czego nam nie mówią o tym przedstawieniu [Golgotha Picnic: What they are not telling us about this performance]. http://christianitas.org/news/golgota-picnic-czego-nam-nie-mowia-o -tym-przedstawieniu
 • Meetschen, S. (2015). Antykultura [Anti-Culture]. Idziemy 8, p. 8.
 • O’Neil, D. (2006). What is culture? https://www2.palomar.edu/anthro/culture/culture_1.htm
 • Paul VI. (1975, December 8). Apostolic exhortation “Evangelii nuntiandi” On evangelization in the modern world.
 • Rosik, S. (1992). Wyzwania i wybory moralne. Refleksje teologicznomoralne [Moral challenges and choices: Theological and moral reflections]. Catholic University of Lublin Publishing House.
 • Sandbrook, D. (2016). The great British dream factory: The strange history of our national imagination. Allen Lane.
 • Second Vatican Council. (1965, December 7). The pastoral constitution Gaudium et spes On the Church in the modern world.
 • Sochoń, J. (2015, September 15). Świat wartości Jana Pawła II [John Paul II’s world of values]. http://idziemy.pl/kosciol/swiat-wartosci-jana-pawla-ii
 • Winiarczyk, M. (2019). Dla kogo pracuje Vega? [Who does Vega work for?]. Idziemy 37, p. 33.
 • Zielińska, S. (2017, July 31). Abp Skworc o „Klątwie”: apelujemy o odwołanie prowokacyjnego spektaklu [Archbishop Skworc on The Curse: We are calling for the cancellation of the provocative spectacle]. https://opoka.news/aktualnosci/6009
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_35765_pk_2020_2801_09
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.