PL EN


2020 | 28 | 1 | 149-166
Article title

Religious Motifs in Polish Contemporary Art Using the Crucifixion: An Outline of the Problem

Content
Title variants
PL
Motyw religijny w polskiej sztuce współczesnej na przykładzie ukrzyżowania. Zarys problemu
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Sacred motifs have a long tradition in art and ample figurative representation. They have been present in the visual arts for numerous reasons, from the need to identify faith to artistic expression based on commonly-known truths and stories saturated with meaning. In the art of the twentieth century, Christian motifs were often an excuse to speak about the world, its threats and fears, and the human condition. Polish artists frequently availed themselves of religious symbols and systems in the post-war era, and during the political transforma­tion of the 1980s, they became a way to articulate uncertainty, expectation, and hope for change. Today, the religious trope is a pretext for artistic commentary on religion, social problems, and internal issues of the creators themselves. The article explores the causes and the nature of artistic practice rooted in Christian iconography in Polish contemporary art, with a particular emphasis on the motif of the crucifixion.
PL
Motywy sakralne mają w sztuce długą tradycję i bogatą reprezentację figu­ralną. W plastyce były obecne z różnych pobudek, od potrzeby identyfikacji wiary po możliwość artystycznej ekspresji bazującej na powszechnie znanych prawdach i historiach nasyconych treścią. W sztuce XX wieku motyw chrześ­cijański bywał wielokrotnie pretekstem do wypowiedzi o świecie, o jego zagro­żeniach, lękach, o kondycji człowieka. W Polsce po znaki i układy religijne sięgano w sztuce niejednokrotnie w czasach powojennych, a w okresie prze­łomu politycznego lat 80. stały się one sposobem wyrażania niepewności oraz oczekiwania i nadziei na zmiany. Także dzisiaj motyw religijny stanowi pre­tekst do różnorodnych wypowiedzi artystycznych, które dotyczą religii, problemów społecznych oraz wewnętrznych przeżyć samych twórców. Artykuł zarysowuje powody i charakter przekazów plastycznych opierających się na ikonografii chrześcijańskiej w polskiej sztuce współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem motywu ukrzyżowania.
Year
Volume
28
Issue
1
Pages
149-166
Physical description
Dates
published
2020-03-01
Contributors
References
 • Aristotle. (1987). Poetics (Stephen Halliwell, Trans.). Chapel Hill: University of North Carolina Press. (Original work published ca. 335 B.C.E.)
 • Bażanowska, E. (n.d.) Motyw ukrzyżowania w twórczości Marca Chagalla na podstawie wybranych obrazów [The motif of the crucifixion in the works of Marc Chagall based on selected paintings]. Retrieved July 12, 2018, from http://diec.mazurska.luteranie.pl/pl/biuletyn/MTE_2006_08_38.htm
 • Campbell, C. (1983). Propozycja konceptualizacji pojęcia „irreligia” i „irreligijność” [An approach to the conceptualization of irreligion and irreligiosity]. In F. Adamski (Ed.), Socjologia religii. Wybór tekstów. [Sociology of religion: Selected essays]. Krakow: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy.
 • Giełdoń-Paszek, A. (2009). [Program for the exhibition, Jerzy Fober – na obraz i podobieństwo]. Orońsko.
 • Gorządek, E. (2006, December). Grupa Wprost [The Wprost Group]. Culture. pl. http://culture.pl/pl/tworca/grupa-wprost
 • Gorządek, E. (2011, April). Leszek Knaflewski. Culture.pl. http://culture.pl/pl/tworca/leszek-knaflewski
 • Górnicka-Zdziech, I. (2011). Moje spotkanie z Ukrzyżowanym. wywiad z Jackiem Semolińskim [My meeting with the crucified: Interview with Jacek Sempoliński]. http://www.deon.pl/religia/duchowosc-i-wiara/zycie-i-wiara/art,271,moje-spotkanie-z-ukrzyzowanym,strona,1.html
 • Gralińska-Toborek, A. (2005). Plastyka w Kościele w latach 1981–1989: trwałe przymierze czy epizod? [Fine arts in the Church, 1981–1989: A lasting covenant or an episode?]. Pamięć i Sprawiedliwość Vol. 4, No. 1 (7).
 • Gralińska-Toborek, A. (2012, January 5). Wycieczka do obozu wroga. Rozmowa ze Zbylutem Grzywaczem [Trip to the enemy camp: Interview with Zbylut Grzywacz]. http://maj77.meissner.pl/pl/wydarzenia/27/Wycieczka-do-obozu-wroga-rozmowa
 • Hegel, G.W.F. (n.d.). Lectures on Aesthetics. https://www.marxists.org/refe-rence/archive/hegel/works/ae/part3-section3.htm (Original work published ca. 1835)
 • [Interview with Grzegorz Klaman]. (2012). Retrieved August 11, 2018 from http://www.mediations.pl/2012/biennale/artysci/210-grzegorz-klaman.
 • Jacob, R. (n.d.). George Grosz. Künstlerische Zerrissenheitmit Realitätssinn. Retrieved July 12, 2016 from http://sunday-news.wider-des-vergessens.de/?p=6564
 • Kalina, J. (2006, November). Przeciw złu i przemocy. Fragmenty rozmowy z Anną Szynwelską [Against evil and violence: Excerpts from a conversation with Anna Szynwelska]. http://www.artin.gda.pl/text/text-pl-29.php
 • Karwala, M. (n.d.) Imperatyw wartości. Rozmowa z profesorem Stanisławem Rodzińskim, rektorem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie [The imperative of values: Interview with Professor Stanisław Rodziński, rector of the Academy of Fine Arts in Krakow]. Retrieved June 23, 2016 from http://www.up.krakow.pl/konspekt/konspekt7/gosc7.html
 • Kitowska-Łysiak, M. (2004). Powolne czytanie malowideł [Slow reading of paintings]. In Grzegorz Bednarski. Galeria u Jezuitów [Grzegorz Bednarski: The gallery at the Jesuits]. Poznań.
 • Kuryłek, D. (2013). Naprawdę nie jestem nihilistą. Wybrane aspekty twórczości Adama Rzepeckiego w latach 1979–1989 [I’m really not a nihilist: Selected aspects of the works of Adam Rzepecki, 1979–1989]. In K. Radziszewski (Ed.), A. Rzepecki. Preferuję bardziej zrzutę niż kulturę [A. Rzepecki: I prefer Pitch In to Culture]. Nowy Sącz: Sokoł.
 • Łuszczek, D.K. (1998). Inspiracje religijne w polskim malarstwie i grafice 1981– 1991 [Religious inspirations in Polish painting and graphic art, 1981–1991]. Społeczny Komitet im. Ojca Dominika Łuszczka.
 • Nie chciałem wojny! mówi komisarz “Irreligia” [interview with Kazimierz Pio-trowski]. (2001, December 5). Ekai.pl. https://ekai.pl/nie-chcialem-wojny-mowi-komisarz-irreligia
 • O.pl (2013, October 3). http://news.o.pl/2013/10/03/niebezpieczne-zwiazki-csw-zamek-ujazdowski-warszawa/#/
 • Plewicka, M. (n.d.). „Niebezpieczne związki” z cyklu „Video Room” – nowa wystawa w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie [“Dangerous Liaisons” from the “Video Room” series: A new exhibition at the Center for Contemporary Art in Warsaw]. Retrieved July 12, 2018 from http://wo24.pl/ niebezpieczne-zwiazki-z-cyklu-video-room-nowa-wystawa-w-centrum-sztuki-wspolczesnej-w/
 • Reynolds, J. (1771). Seven Discourses on Art: Delivered to the Students of the Royal Academy on the Distribution of the Prizes, December 10, 1771. http://www.authorama.com/seven-discourses-on-art-6.html
 • Rodziński, S. (2005). Mój szkicownik [My Sketchbook]. Krakow–Lublin: Gaudium.
 • Rogozińska, R. (2002). W stronę Golgoty. Inspiracje pasyjne w sztuce polskiej w latach 1970–1999 [Towards Golgotha: Passion inspirations in Polish art, 1970–1999]. Krakow: Muzeum Narodowe w Krakowie.
 • Rogozińska, R. (2002a). Grzegorz Bednarski. Pawana na belkę i gwoździe [Grzegorz Bednarski: Pavane with Beam and Nails]. In R. Rogozińska, W stronę Golgoty. Inspiracje pasyjne w sztuce polskiej w latach 1970–1999 [Towards Golgotha: Passion inspirations in Polish art, 1970–1999]. Księgarnia Św. Wojciecha.
 • Rogozińska, R. (2002b). Strzec się obiektywizacji? Spór o wizję ukrzyżowania [Beware of objectivity? Dispute Over the Vision of the Crucifixion] In R. Rogozińska, W stronę Golgoty. Inspiracje pasyjne w sztuce polskiej w latach 1970–1999 [Towards Golgotha: Passion inspirations in Polish art, 1970–1999]. Księgarnia Św. Wojciecha.
 • Rogozińska, R., Zbylut Grzywacz, Brunon Tode, Jerzy Stajuda. Niebo w błocie [Zbylut Grzywacz, Brunon Tode, Jerzy Stajuda: Sky in Mud]. In W stronę Golgoty. Inspiracje pasyjne w sztuce polskiej w latach 1970–1999 [Towards Golgotha: Passion inspirations in Polish art, 1970–1999]. Poznań: Księgarnia Św. Wojciecha.
 • Rogozińska, R. (2010). Zdrutowane niebo. Motywy pasyjne w twórczości Zbyluta Grzywacza [Wiry sky: Passion motifs in the oeuvre of Zbylut Grzywacz]. In J. Boniecka (Ed.), Artysta wobec siebie i społeczeństwa – twórczość Zbyluta Grzywacza i jej konteksty [The artist towards himself and society: The work of Zbylut Grzywacz and its contexts]. Krakow: Muzeum Narodowe w Krakowie.
 • Sabor, A. (2003, March 23). Bezpieczny bunt [Safe rebellion]. Tygodnik Powszechny, No. 12 (2802). http://www.tygodnik.com.pl/dodatek-ks/06/sabor.html
 • Sienkiewicz, K. (n.d.) Robert Rumas. Retrieved July 11, 1016 from http://cul-ture.pl/pl/tworca/robert-rumas.
 • Sylvester, D. (1987). The brutality of fact: Interviews with Francis Bacon. London: Thames and Hudson.
 • Szyłak, A. (n.d.). Święci buntownicy. “Irreligia” na własne oczy – relacja z Brukseli Anety Szyłak [Holy rebels: Irreligion with my own eyes-A report from Brussels]. Retrieved July 11, 2018 from http://raster.art.pl/prezentacje/irre-ligia/irreligia.htm
 • Tatarkiewicz, W. (1970). In J. Harrell, C. Barrett, & D. Petsch (Eds.), History of aesthetics. London–New York: Continuum.
 • Vallen, M. (2003, December 25). Christ in a gas mask! https://www.indymedia.org.uk/en/2003/12/283162.html
 • Wasilewski, M. (2014, September 7). Leszek Knaflewski (1960–2014). http://czaskultury.pl/czytanki/leszek-knaflewski-2
 • Ziarkiewicz, R. (1995). Nie mam na celu zbawienia świata. Wywiad Ryszarda Ziarkiewicza z Robertem Rumasem [I’m not trying to save the world: Ryszard Ziarkiewicz’s interview with Robert Rumas]. Magazyn Sztuki, No. 6–7, pp. 60–66.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_35765_pk_2020_2801_12
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.