PL EN


2020 | 29 | 2 | 13-24
Article title

Nie tylko ksiądz Marek – kapłani w Pamiątkach Soplicy Henryka Rzewuskiego

Authors
Content
Title variants
EN
Not only Father Marek-Priests in Soplica’s Souvenirs by Henryk’s Rzewuski
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Romantyczna gawęda szlachecka jest szczególnym gatunkiem literackim, odsłaniającym specyfikę polskiej kultury sarmackiej, w której religijność i poczucie wspólnoty budzą kontrowersje. Kapłaństwo jako czynnik integrujący społeczność sarmacką i kapłan jako postać należąca do tej społeczności, a zarazem pełniąca w niej funkcje mentora i przewodnika, to temat omawiany w artykule. Kwestia postrzegania kapłana i jego roli w środowisku okazuje się skomplikowana, jej omówienie uzupełnia obraz sarmackiej szlachty i jej kultury.
EN
The romantic noble tale is a specific literary genre, revealing the specifics of Polish Sarmatian culture, in which religiosity and a sense of community are controversial. Priesthood as a factor integrating the Sarmatian community and the priest as a figure belonging to it, and also acting as a mentor and guide is the topic discussed in this research paper. The perception of the priest and his role in the community turns out to be complicated. Its discussion completes the picture of the Sarmatian nobility and its culture. 
Year
Volume
29
Issue
2
Pages
13-24
Physical description
Dates
published
2020-06-30
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_35765_pk_2020_2902_03
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.