PL EN


2020 | 29 | 2 | 43-62
Article title

Kardynał Charles Journet wobec mesjanizmu Mickiewicza

Content
Title variants
EN
Cardinal Charles Journet and the Messianism of Mickiewicz
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł omawia główne tezy esejów Charles’a Journeta, poświęconych tema­tyce mesjanizmu oraz polskiej kulturze narodowej. Trzy z nich ujrzały światło dzienne w polskim tłumaczeniu po raz pierwszy w 2017 roku. Stanowią one ciekawy epizod pozytywnej recepcji polskiego romantyzmu, zwłaszcza nurtu myśli religijnej i politycznej, jakim był mesjanizm. Niniejszy szkic odsłania sposób lektury teologa i metody jego postępowania z tekstem prelekcji Adama Mickiewicza. Rekonstruując myśl Journeta, wskazuje się tu na podstawowe błędy romantycznego mesjanizmu. Równocześnie podkreśla się wiele przesła­nek świadczących o oryginalności założeń i postulatów zawartych w wykła­dach o literaturze słowiańskiej, z których najważniejsze dotyczą m.in. wątków obecnych we współczesnej społecznej nauce katolickiej.
EN
The article discusses the main theses of Charles Journet’s essays on mes­sianism and Polish national culture. Three of them were first published in Polish translation in 2017. They represent an interesting episode of the posi­tive reception of Polish romanticism, and especially the religious and politi­cal thought which messianism was. This article reveals how the Swiss theo­logian understood Mickiewicz’s work and presents his methods of reading it. Reconstructing Journet’s thought, the basic errors of romantic messianism are pointed out. On the other hand, a number of premises proving the originality of the assumptions and postulates contained in Mickiewicz’s lectures on Slavic literature are emphasized. The most important of them relate to threads pre­sent in contemporary Catholic social teaching.
Year
Volume
29
Issue
2
Pages
43-62
Physical description
Dates
published
2020-06-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_35765_pk_2020_2902_05
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.