PL EN


2020 | 29 | 2 | 63-80
Article title

O ciemnych zaułkach miasta, czyli o XIX-wiecznej powieści tajemnic Eugeniusza Sue

Content
Title variants
EN
About Shady Alleys of the City or about the Nineteenth-century Mystery Novel by Eugene Sue
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł podejmuje problematykę związaną z powieścią tajemnic – zapomnianym już dzisiaj gatunkiem, który zdominował rynek literacki w XIX wieku. Podstawą artykułu jest analiza archetypu gatunkowego, czyli Tajemnic Paryża Eugeniusza Sue. Autorka określa inspiracje tego typu powieściowego, jego cechy gatunkowe (nowi bohaterowie, nowe miejsca zdarzeń, nietypowy spo­sób prezentowania rzeczywistości, zjawisko inicjacji). Analizie poddane zostaje również nowoczesne miasto, które jest nową przestrzenią powieścio­wych zdarzeń. W tym artykule autorka zastanawia się również nad tym, jak powieści tajemnic, nazywane nawet powieściami rewolucyjnymi, oddziały­wały na społeczeństwo XIX wieku.
EN
The article deals with issues related to the mystery novel-a genre now forgot­ten but in 19th century one that was the most known genre of popular litera­ture. The basis of the article is the analysis of the genre archetype-Mysteries of Paris-written by Eugene Sue. The author identifies the inspirations for this type of novel, its genre features (new hero models, new locations of events, an unusual way of presenting reality, the phenomenon of initiation). An analyis of the modern city is also included, as a new space of novel’s plot. The author also reflects on how mystery novels, even called revolutionary novels, influ­enced the society of the nineteenth century.
Year
Volume
29
Issue
2
Pages
63-80
Physical description
Dates
published
2020-06-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_35765_pk_2020_2902_06
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.