PL EN


2020 | 29 | 2 | 151-162
Article title

Czy lektura czyni nas lepszymi ludźmi? Dyskusja o Weselu Wyspiańskiego i Na ustach grzechu Samozwaniec w krakowskim Dyskusyjnym Klubie Czytelniczym

Authors
Content
Title variants
EN
Does Reading Make Us Better People? The Wedding by Stanisław Wyspiański and Na ustach grzechu [On the Lips of Sin] by Magdalena Samozwaniec in the Krakow Reading Club
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedstawione studium dyskusji o Weselu Wyspiańskiego i Na ustach grzechu Samozwaniec jest przykładem analizy recepcji literatury we współczesnych grupach czytelniczych. Autorkę interesuje sposób oddziałania tekstu na czy­telników i czytelniczki, co bada na drodze obserwacji uczestniczącej, poprzez analizę przebiegu dyskusji, sposobu interpretacji tekstu i negocjowania sen­sów w grupie, na podstawie wyrażonych werbalnie reakcji afektywnych (emo­cjonalnych) i stosowanych kryteriów estetycznej oceny tekstu. Autorka zadaje pytanie o metodologię badania grup czytelniczych.
EN
This article is a study of readers’ discussions about Stanisław Wypiański’s The Wedding and Na ustach grzechu by Magdalena Samozwaniec. The author analyzes the reception of literature in contemporary reading groups. She is interested in how the text affects readers, which she researched through par­ticipatory observation, by analyzing the discussion, interpretation of the text and negotiating meanings in the group, based on verbally expressed affective (emotional) responses and applied criteria of aesthetic text evaluation. The author asks a question about the methodology of studying reading groups.
Year
Volume
29
Issue
2
Pages
151-162
Physical description
Dates
published
2020-06-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_35765_pk_2020_2902_11
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.