PL EN


2020 | 29 | 2 | 209-224
Article title

„Ćwicz oko i dłonie w Ojczyzny obronie”. Formy i rodzaje strojów bractw kurkowych w Polsce

Authors
Content
Title variants
EN
“Exercise the eye and hands in Homeland defense.” Forms and Types of the Costumes of Marksmen’s Societies in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The analysis of the history of marksmen’s societies in Poland through the prism of the costumes worn shows the history, transformations and specific­ity of these confraternities. It clearly highlights their national character, their city marksmen’s roots and elite character. This takes place regardless of the form of the outfit: the kontusz, a uniform or clubwear. The societies, main­taining their old traditions, patriotism and charitable activities, also cultivate the custom of wearing specific uniforms and outfits, thus also promoting these important meanings.
PL
Analiza historii bractw kurkowych poprzez pryzmat noszonych w bractwach strojów ukazuje przeszłość, przeobrażenia i specyfikę tych konfraterni. Wyraź­nie podkreśla ich narodowy charakter, strzeleckie korzenie i elitarny charakter. Ma to miejsce niezależnie od formy stroju: kontuszowego, munduru czy klu­bowego. Bractwa kurkowe podtrzymując dawne tradycje, patriotyzm i dzia­łalność charytatywną, kultywują także zwyczaj noszenia określonych mundu­rów i strojów, propagując także w ten sposób owe ważne treści.
Year
Volume
29
Issue
2
Pages
209-224
Physical description
Dates
published
2020-06-30
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_35765_pk_2020_2902_15
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.