PL EN


2020 | 29 | 2 | 269-280
Article title

Współczesny ruch Żydów mesjanistycznych: zarys historyczny i wierzenia

Authors
Content
Title variants
EN
The Contemporary Jewish Messianic Movement: a Historical Outline and Beliefs
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The work aims to present the most important issues related to the develop­ment of the contemporary Messianic Movement, with particular reference to its origins and beliefs. It presents the history and religious practices of Mes­sianic Jews, who are becoming an increasingly visible part of the Jewish com­munity. The article also points out some of the main challenges faced by the contemporary Messianic Movement, which uniquely links the worlds of Christianity and Judaism. The paper aims to partially fill the gap in the Pol­ish research with regard to the subject matter under discussion, which has so far been almost absent.
PL
Praca ma na celu przedstawienie najważniejszych zagadnień związanych z rozwojem współczesnego ruchu mesjanistycznego ze szczególnym odnie­sieniem do jego genezy oraz wierzeń. Zaprezentowana została w niej histo­ria i praktyki religijne Żydów mesjanistycznych, którzy stają się coraz bar­dziej widoczną częścią społeczności żydowskiej. W artykule wskazano także na niektóre z głównych wyzwań, przed jakimi stoi współczesny ruch mesja­nistyczny, który w unikatowy sposób łączy świat chrześcijaństwa i judaizmu. Niniejsza praca stawia sobie za cel częściowe wypełnianie luki w polskim śro­dowisku badawczym w odniesieniu do omawianego tematu, który dotychczas był prawie nieobecny.
Year
Volume
29
Issue
2
Pages
269-280
Physical description
Dates
published
2020-06-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_35765_pk_2020_2902_18
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.