PL EN


2020 | 29 | 2 | 281-314
Article title

Otwarte konkursy ofert w dziedzinie kultury z perspektywy organizatora festiwalu muzycznego. Studium porównawcze

Content
Title variants
EN
Open Competition Calls in the Field of Culture from the Perspective of the Organizer of a Music Festival. Comparative Study
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem publikacji jest porównawcza analiza krytyczna otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ogłaszanych przez podmioty pub­liczne, przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów elektronicznych, takich jak treści ogłoszeń i regulaminy otwartych konkursów ofert oraz wyniki publikowane w postaci list rankingowych, wybranych konkursów ofert z lat 2011–2020, z perspektywy organizatora festiwalu muzyki poważnej z siedzibą w Krakowie.
EN
The purpose of the paper is a comparative critical analysis of open competition calls for proposals for the implementation of public tasks in the field of culture, art, and protection of cultural and national heritage announced by public enti­ties, based on the analysis of e-documents such as announcements and regula­tions of open competition offers and results, published in the form of ranking lists, selected contests for offers from 2011–2020, from the perspective of the organizer of a classical music festival in Krakow.
Year
Volume
29
Issue
2
Pages
281-314
Physical description
Dates
published
2020-06-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_35765_pk_2020_2902_19
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.