PL EN


2020 | 29 | 2 | 315-326
Article title

W cieniu orlich skrzydeł. Złożona symbolika orła na przykładzie wybranych godeł krakowskich kamienic

Content
Title variants
EN
In the Shadow of the Eagle’s Wings. The Complex Symbolism of the Eagle on the Example of the Selected Emblems of Old Town Houses in Krakow
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents the most substantial and original ways of the symbolic interpretation of white and black eagles in the selected emblems of three old town houses in Krakow. The preface presents the essence of the symbol, its different receptions in various cultures and its ambivalent character which leads to numerous ways of interpretation. The main part of the text discusses the wide possibilities of deciphering the symbolic meaning of white and black eagles in literature, history, tradition and pagan or Cristian art, be it Polish or international, focusing on the analysis of local, Krakow representations of eagles to which some of the proposed meanings can be attributed.
PL
W artykule przedstawiono najbardziej istotne i oryginalne z punktu widze­nia analizy symbolicznej możliwości interpretacji przedstawień białego i czar­nego orła, obecnych w godłach trzech wybranych kamienic starego Krakowa. We wstępie wyjaśniono istotę symbolu, zróżnicowanie jego recepcji w róż­nych kręgach kulturowych oraz ambiwalentny charakter i wynikające z niego szerokie możliwości interpretacyjne. Główna część tekstu prezentuje liczne sposoby odczytania symboliki białego i czarnego orła w literaturze, historii, tradycji i sztuce pogańskiej oraz chrześcijańskiej, polskiej i międzynarodo­wej, skupiając się następnie na analizie lokalnych, krakowskich przedstawień orłów, do których proponowane treści mogą mieć zastosowanie.
Keywords
Year
Volume
29
Issue
2
Pages
315-326
Physical description
Dates
published
2020-06-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_35765_pk_2020_2902_20
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.