PL EN


2020 | 30 | 3 | 63-80
Article title

Russian Pilgrims of the 12th–18th Centuries on “The sweet land of Cyprus”

Content
Title variants
PL
Rosyjscy pielgrzymi XII-XVIII wieku o „słodkiej cypryjskiej krainie”
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Czas wypraw krzyżowych był także epoką pielgrzymowania do Jerozolimy. Rosyjski świat prawosławny nie zaakceptował idei wypraw krzyżowych i nie uważał zachodnioeuropejskich krzyżowców za pielgrzymów. Jednak Rosjanie również starali się organizować pielgrzymki, których cel upatrywali w osobi­stej skrusze i uwielbieniu Boga. Nawiedzanie chrześcijańskich relikwii znaj­dujących się na Cyprze było pożądane przez pielgrzymów udających się do Jerozolimy. Opierając się na metodzie analizy treści całego kompleksu pism pielgrzymów rosyjskich, a także pism kronikarzy cypryjskich, bizantyjskich, arabskich i rosyjskich, autorka bada historię podróży i pielgrzymek odbywa­nych przez Rosjan na Cypr od XII do XVIII stulecia, genezę rosyjsko-cypryj­skich stosunków religijnych, międzykulturowych i politycznych, a także dyna­mikę ich rozwoju od pierwszych kontaktów w średniowieczu do nawiązania stałych stosunków dyplomatycznych i politycznych między oboma krajami we wczesnej epoce nowożytnej. Począwszy od XVII wieku stosunki rosyj­sko-cypryjskie rozwijały się na trzech płaszczyznach: 1) Rosjanie na Cyprze; 2) greccy Cypryjczycy w Rosji; 3) wiedza o Cyprze i zainteresowanie Cyprem w Rosji. Greccy Cypryjczycy pojawili się w Rosji (na dworze carów rosyjskich) na początku XVII wieku. Znamy stałą korespondencję i wymianę posłów pomiędzy carami rosyjskimi a hierarchami cypryjskiego Kościoła Prawosław­nego, która odbywała się w XVII-XVIII wieku. Obecność greckich Cypryjczy­ków w Rosji, zdobywanie informacji, studiowanie literatury cypryjskiej oraz przekładanie niektórych pism cypryjskich na język rosyjski sprzyjało interak­cjom na płaszczyźnie zarówno politycznej, jak i kulturowej. Niniejszy artykuł podkreśla ważne historyczne, kulturowe, dyplomatyczne i polityczne funkcje pielgrzymek.
EN
The era of the Crusades was also the era of pilgrims and pilgrimages to Jeru­salem. The Russian Orthodox world did not accept the idea of the Crusades and did not consider the Western European crusaders to be pilgrims. However, Russian people also sought to make pilgrimages, the purpose of which they saw in personal repentance and worship of the Lord. Visiting the Christian relics of Cyprus was desirable for pilgrims on their way to Jerusalem. Based on the method of content analysis of a whole complex of the writings of Russian pil­grims, as well as the works of Cypriot, Byzantine, Arab and Russian chroniclers, the author explores the history of travels and pilgrimages of Russian people to Cyprus in the 12th–18th centuries, the origins of the Russian-Cypriot reli­gious, inter-cultural and political relationships, in addition to the dynamics of their development from the first contacts in the Middle Ages to the establish­ment of permanent diplomatic and political relations between the two coun­tries in the Early Modern Age. Starting with the 17th century, Russian-Cypriot relationships were developing in three fields: 1) Russians in Cyprus; 2) Cypri­ots in Russia; 3) knowledge of Cyprus and interest in Cyprus in Russia. Cyp­riots appeared in Russia (at the court of the Russian tsars) at the beginning of the 17th century. We know of constant correspondence and the exchange of embassies between the Russian tsars and the hierarchs of the Cypriot Ortho­dox Church that took place in the 17th–18th centuries. The presence of Cypri­ots in Russia, the acquisition of information, the study of Cypriot literature, and translations of some Cypriot writings into Russian all promoted interactions on both political and cultural levels. This article emphasizes the important histori­cal, cultural, diplomatic and political functions of the pilgrimages.
Year
Volume
30
Issue
3
Pages
63-80
Physical description
Dates
published
2020-12-20
Contributors
References
 • Belobrova, O.A. (1979). Kiprskij tsikl v drevnerusskoj literature [A Cypriot Cycle in the Ancient Russian Literature]. Moscow: Science.
 • Bliznyuk, S.V. (1994). Mir torgovli i politiki v korolevstve krestonostsev na Kipre [The World of Trade and Policy in the Crusaders’ Kingdom in Cyprus]. Moscow: Moscow University Press.
 • Bliznyuk, S. V. (1998). “La dolce vita” dei Genovesi a Cipro nel XV sec. In G. Airaldi (Ed.), Le vie del Mediterraneo: idee, uomini, oggetti (secoli XI– XVI)[The Mediterranean Ways: Ideas, People, Objects] (No. 1, pp. 117–126). Genova.
 • Bliznyuk, S. (2006). L’idea delle crociate e la conquista nel pensiero russo. In G. Ortalli, G. Ravegnani, & P. Schreiner (Eds.), Quatra Crociata. Venezia – Bizanzio – Impero Latino [The Fourth Crusade. Venice – Byzantium – Latin Empire] (pp. 653–662). Venezia: Ist. Veneto di Scienze.
 • Bliznyuk, S.V. (2010). Krestovyje pohody v drevnerusskoi literature: Kipr na puti ot Konstantinopolia k Ierusalimu [The Crusades in the Ancient Rus¬sian Literature: Cyprus on the Way from Constantinople to Jerusalem]. Rossijskij istoricheskij zhurnal “Rodina”, 74–80.
 • Bliznyuk, S.V. (2014). Koroli Kipra v epohu krestovyh pohodov [The Kings of Cyprus in the Epoch of the Crusades]. St. Petersburg: Aleteja.
 • Bliznyuk, S.V. (2016). Korolevstvo Kipr i ital’ianskie morskie respubliki v XIII– XV vv. [The Kingdom of Cyprus and the Italian Maritime Republics from the Thirteenth to the Fifteenth Century]. Moscow: Academia.
 • Bliznyuk, S.V. (2017). Krestonostsy i ich dejanija v Konstantinopole i Sviatoj zemle v drevnerusskoj literature [The Crusaders and their Deeds in Con¬stantinople and in the Holy Land in the Ancient Russian Literature]. In T.V. Nikitina (Ed.), Istorija Gretsii v MGU im. M. V. Lomonosova [A His¬tory of Greece in the Moscow Lomonosov State University] (pp. 137–162). Moscow: Izdatelstvo istoricheskogo fakulteta Moskovskogo universiteta.
 • Chentsova, V. G. (1997). O prichinakh puteshestvija russkogo palomnika XV v. Zosimy na Khristianskij Vostok [On the reasons of Travel of a Rus¬sian Pilgrim Zosima to the Christian Orient]. In Inostrantsy v Vizan-tii. Vizantijtsy za rubezhami svojego otechestva [Foreigners in Byzamtium. Byzantines in Abroad] (pp. 52–54). Moscow: Indrik.
 • Coureas, N. (1997) The Latin Church in Cyprus, 1195–1312. Aldershot-Brook¬field, Vermont.
 • Maleto, E.I. (2005). Antologija khozhenij russkih puteshestvennikov XII–XV vv. [An Anthology of the Pilgrimages of the Russian Travelers in the 12–15th centuries]. Moscow: Science.
 • Puchner, W. (2006). The Crusader Kingdom of Cyprus – a Theatre Province of Medieval Europe? Athens: Academy of Athens.
 • Richard, J. (1977). Une économie coloniale? Chypre et ses ressources agricoles au Moyen Âge. In Byzantinische Forschungen V (pp. 331–352).
 • Schabel, Ch. & Nicolau-Konnari, A. (Eds.) (2005). Cyprus: Society and Culture 1191–1374. Leiden, Boston: Brill.
 • Schreiner, P. (2013). Byzanz und die Mamluken in der 2. Hälfte des 14. Jah¬rhundertes. In A. Simon, & Ch. Spinei (Eds.), Orbis Byzantinus. Byzanz und seine Nachbarn (pp. 363–369). Bucareşti; Brăila: Academiei Române.
 • Wartburg, M-L. (2000). Cane Sugar Production Sites in Cyprus. Real and Imagined. In Report of the Department of Antiquities, Cyprus 2000 (pp. 381–401).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_35765_pk_2020_3003_06
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.