PL EN


2020 | 30 | 3 | 105-114
Article title

The Influence of Mediterranean Culture on Polish Cuisine in the Middle Ages and the Early Modern Era

Content
Title variants
PL
Wpływ kultury śródziemnomorskiej na polską kuchnię w okresie średniowiecza i wczesnej nowoczesności
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article explores the Mediterranean influences on Polish cuisine in the centuries that followed the adoption of Christianity at the end of the 10th cen­tury. This memorable act brought Poland into the circle of Western culture anchored in the Greco-Roman tradition, which also heavily impacted the eve­ryday life of representatives of all strata of Polish society. The author draws attention to the variety of such contact, which includes the journeys of cler­gymen, diplomatic missions, and trips of young people to universities. Trade and economic exchange, as well as the activity of Italian merchants and crafts­men on the Vistula, also had a strong bearing on the refashioning of the culi­nary culture. The breakthrough moment was the arrival in Krakow in 1518 of Bona Sforza-who became the wife of the Polish king Sigismund I-and her many courtiers.
PL
W artykule poruszona została kwestia wpływów śródziemnomorskich na kuchnię polską w okresie po przyjęciu pod koniec X wieku chrześcijaństwa. Ten wiekopomny akt wprowadził Polskę w obszar niezwykle bogatej kultury zakotwiczonej w tradycji grecko-rzymskiej, silnie oddziałującej również na życie codzienne przedstawicieli wszystkich warstw polskiego społeczeństwa. Autor zwrócił uwagę na różnorodność tych kontaktów, do których zaliczyć należy podróże duchownych, misje dyplomatyczne oraz wyjazdy młodzieży na studia. Duży wpływ na przemiany w obrębie kultury stołu wywarły też handel i wymiana gospodarcza oraz działalność nad Wisłą włoskich kupców i rzemieślników. Za moment przełomowy należy uznać przybycie do Kra­kowa w 1518 roku w towarzystwie licznego dworu Bony Sforzy, która została żoną króla polskiego Zygmunta I.
Year
Volume
30
Issue
3
Pages
105-114
Physical description
Dates
published
2020-12-20
Contributors
References
 • Allen, G. (2015). Sausage. A Global History. London: Reaktion Books.
 • Barszcz, L. (2005). Andrzej Krzycki. Poeta – dyplomata – prymas. Gniezno: Officina TUM.
 • Barycz, H. (1965). Spojrzenia w przeszłość polsko-włoską. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Besala, J. (2015). Alkoholowe dzieje Polski. Czasy Piastów i Rzeczypospolitej szlacheckiej. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 • Bystroń, J. (1933). Dzieje obyczajów w dawnej Polsce, v. 1. Warsaw: Trzaska, Evert i Michalski.
 • Cantù, C. (Ed.) (1859). Grande illustrazione del Lombardo-Veneto ossia sto¬ria delle città, dei borghi, comuni, castelli ecc. fino ai tempi moderni, v. 4. Milano: Società editrice A. Tranquillo Ronchi.
 • Carter, F.W. (1994). Trade and Urban Development in Poland. An economic geography of Cracow, from its origins to 1795. Cambridge: Cambridge Uni¬versity Press.
 • Cavaciocchi, S. (Ed.) (1997). Alimentazione e nutrizione, secc. XIII-XVIII, Atti della ventottesima Settimana di studi, 22-27 aprile 1996. Firenze: Le Monnier.
 • Czerniecki, S. (2009). Compendium ferculorum albo zebranie potraw. In: J. Dumanowski, M. Spychaj (Eds.), Monumenta Poloniae Culinaria, v. 1. Warsaw: Muzeum–Pałac w Wilanowie.
 • Dembinska, M. (1999). Food and Drink in Medieval Poland. Rediscovering a Cuisine of the Past. Philadelphia: University of Pennsilvania Press.
 • Dobosz, K. (2017). Santa Piva ora pro nobis czyli piwne zwyczaje średniowiecznej Polski. Historia i Świat, 6, 281–284.
 • Frandsen, K.-E. (2004). The Scale and Politics of Danzig’s Salted Herring Trade in the Late Sixteenth Century. International Journal of Maritime History, 16/2, 145–167.
 • Garnsey, P. (1999). Food and Society in Classical Antiquity. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Golemo, K. (2010). Obraz Polski i Polaków we Włoszech. Poglądy, oceny, opinie. Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Grimm, V. (1996). From Feasting to Fasting, the Evolution of a Sin. Attutudes to Food in Late Antiquity. London – New York: Routledge.
 • Hryszko, R. (2004). Z Genui nad Morze Czarne. Z kart genueńskiej obecności gospodarczej na północno-zachodnich wybrzeżach Morza Czarnego u schyłku średniowiecza. Krakow: “Historia Iagellonica”.
 • Lirski, A. (2007). Wybrane informacje o karpiu i historii jego chowu na zie¬miach polskich. In: A. Lirski, A.K. Siwicki, & J. Wolnicki (Eds.), Wybrane zagadnienia dobrostanu karpia (pp. 11–12). Olsztyn: Wydawnictwo IRS.
 • Małowist, M. (1947). Kaffa. Kolonia genueńeska na Krymie i problem wschodni w latach 1435–1475. Warsaw: Towarzystwo Miłośników Historii.
 • Pociecha, W. (1949a). Królowa Bona (1494–1557). Czasy i ludzie Odrodzenia, v. 1. Poznań: Poznańskie Towarzystwo Nauk.
 • Pociecha, W. (1949b). Królowa Bona (1494–1557). Czasy i ludzie Odrodzenia, v. 2. Poznań Poznańskie Towarzystwo Nauk.
 • Petroni, G. (1835). Storia di Bari, v. 1. Napoli: Stamperia e Cartiere del Fibreno.
 • Sada, S. (1980). L’arte culinaria barese al celebre banchettò nudale di Bona Sforza nel 1517. In: B. Bliński (Ed.), La Regina Bona Sforza tra Puglia e Polonia (pp. 41–61). Atti del convegno, Bari 27 aprile 1980Accademia Polacca di Roma, Conferenze 95, 1987.
 • Smołucha, J. (2016). Kulturowe znaczenie enoturystyki we włoskim regionie Wenecja Euganejska. In: H. Kaczmarek (Ed.), Problemy turystyki i rek¬reacji (pp. 54–55), v. 6. Szczecin.
 • Smołucha, J. (2019). Le circostanze del viaggio di Bona Sforza da Bari a Cracovia. In: V. Parisi (Ed.), Per il quinto centenario dell’arrivo in Polonia di Bona Sforza d’Aragona, Atti del convegno (pp. 31–41). Roma 2018, Acca¬demia Polacca di Roma, Conferenze 144.
 • Szczucki, L. (1997). Humanizm włoski i kultura polska. Kultura i Społeczeństwo, 41/1, 37–47.
 • Weiss Adamson, M. (2002). The Greco-Roman World. In: M. Weiss Adamson (Ed.), Regional Cuisines of Medieval Europe (pp. 2–13). New York – Lon¬don: Routledge.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_35765_pk_2020_3003_08
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.