PL EN


2020 | 30 | 3 | 271-288
Article title

The Contribution of the Teisseyre Family to Polish Culture

Content
Title variants
PL
Wkład rodu Teisseyre’ów do polskiej kultury
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article discusses the role of members of the Teisseyre family in contribut­ing to Polish culture. The Teisseyre family, originally from France, settled in Poland after the French Revolution and quickly became Polonized. Subse­quent generations made a significant contribution to the cultural development of our country. They marked their presence primarily in the hard sciences (Wawrzyniec, Henryk, Juliusz, Andrzej, Mieczysław, and Roman Teisseyre), but also in the fields of technology (Jerzy and Andrzej Teisseyre) and art (Stanisław Teisseyre). Modern descendants who are active in various fields of culture try to continue the family traditions.
PL
Artykuł omawia udział przedstawicieli rodu Teisseyre’ów w budowaniu kul­tury polskiej. Wywodząca się z Francji rodzina Teisseyre’ów osiedliła się w Polsce po wielkiej rewolucji francuskiej. Szybko się spolonizowała i kolejne jej pokolenia wnosiły duży wkład w rozwój kulturalny naszego kraju. Swoją obecność zaznaczyli przede wszystkim w naukach ścisłych (Wawrzyniec, Henryk, Juliusz, Andrzej, Mieczysław i Roman Teisseyre’owie), ale także w technice (Jerzy i Andrzej Teisseyre’owie) oraz sztuce (Stanisław Teisseyre). Tradycje rodu starają się kontynuować współcześni potomkowie, aktywni na różnych polach kultury.
Year
Volume
30
Issue
3
Pages
271-288
Physical description
Dates
published
2020-12-20
Contributors
References
 • Bajer, M. (2000). Teisseyrowie [The Teisseyer family]. Forum Akademickie, 4.
 • Chmielewski, A. (Ed.). (2007). Wrocławskie środowisko akademickie. Twórcy i ich uczniowie 1945–2007 [Wroclaw academic circles: Creators and their students, 1945–2007]. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Chrzanowska-Pieńkoś, J. & Pieńkoś, A. (1996). Leksykon sztuki polskiej XX wieku [Lexicon of 20th-century Polish art]. Poznań: Wydawnictwo Kurpisz.
 • Dulęba, L. (1981). Lotnicza działalność techniczna Polaków w Turcji [Polish aviation technical activity in Turkey]. Technika Lotnicza i Astronautyczna, Nos. 7–9.
 • Encyklopedia Gdańska [Encyclopedia of Gdansk]. (2012). Gdańska: Fundacja Gdańska.
 • Golec, J. (2008). Sopocki album biograficzny [The Sopot biographical album]. Cieszyn.
 • Grodzicki, A. (Ed.). (2003). Historia nauk geologicznych na Uniwersytecie Wrocławskim 1811–2003 [History of geological sciences at the University of Wrocław 1811–2003]. Wrocław.
 • Handbuch des Statthalterei-Gebietes in Galizien (1864–1869). Lemberg.
 • Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (1945-1995) [Institute of Geological Sciences of the University of Wrocław (1945- 1995)], Prace Geologiczno-Mineralogiczne vol. 50 (1995).
 • Jahn, A. (1977). Henry Teisseyre 1903–1975. Acta Universitatis Wratislaviensis, No. 378 (Prace Geologiczno-Mineralogiczne VI).
 • Jahn, A. (1993). Andrzej Karol Teisseyre (November 11, 1938–November 30, 1991). Geologia Sudetica 27(1–2).
 • Kowalczuk, J. (2004). Roman Teisseyre doktorem honoris causa Akademii Górniczo Hutniczej im Stanisława Staszica [Roman Teisseyre is an hon¬orary doctorate of the Stanisław Staszic AGH University of Science and Technology]. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, vol. 67.
 • Książkiewicz, M. (1976). Henry Teisseyre 1903–1975. Nauka Polska, XXIV No. 5.
 • Księga XXV-lecia Politechniki Wrocławskiej 1945–1970 [Book of the 25th anniversary of the Wrocław University of Technology 1945–1970], Vol. I– II. (1970). Wrocław
 • Kto jest kim w Polsce [Who is who in Poland]. (2001). Warsaw: Interpress.
 • Kuśmidrowicz, J. (2000). Andrzej Teisseyre. Wspomnienie 1911–2000 [Remembering Andrzej Teisseyre, 1911–2000]. Pryzmat. Pismo Informa¬cyjne Politechniki Wrocławskiej, No. 126.
 • Miecznik, J.B. (2015). Z minionych czasów. Wawrzyniec i Henryk Teisseyre [From the past: Wawrzyniec i Henryk Teisseyre]. Przegląd Geologiczny, Vol. 63, No. 2.
 • Mierzejewski, M.P. (1993a). Juliusz and Henry Teisseyre 1933–1991. Acta Universitatis Wratislaviensis, No. 1517 (Prace Geologiczno-Mineralogic¬zne XXXVI).
 • Mierzejewski, M.P. (1993b). Juliusz Henryk Teisseyre. Geolog i petrograf [Juliusz Henryk Teisseyre: Geologist and petrographer]. Geologica Sudet¬ica, 27(1–2).
 • Orłowski, B. (Ed.). Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę [Pol¬ish contribution to natural science and technology]. In: Słownik pol¬skich i związanych z Polską odkrywców, wynalazców oraz pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych i techniki [Dictionary of Polish or connected with Poland discoverers, inventors and pioneers of mathematics, natural sciences and technology] (2015). Vol. 4. Warsaw: Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN, Instytut Pamięci Narodowej.
 • Pazdro, Z. (1960). Wawrzyniec Teisseyre 1860–1939. Przegląd Geologiczny, 8, No. 12 (93).
 • Perkowska, U. (2007). Corpus Academicorum Facultatis Philosophie Universita¬tis Iagellonicae 1850–1945. Krakow.
 • Polski Słownik Biograficzny [The Polish Biographical Dictionary], vol. LIII, issue 216. (2019). Warsaw–Krakow: PAN, PAU.
 • Schematismus für die Königreiche Galizien und Lodomerien (1839–1841). Lwów.
 • Słownik biograficzny teatru polskiego 1910–2000 [Biographical dictionary of Polish theater], III, Vol. 2. (2016). Warsaw.
 • Słownik biograficzny techników polskich [Biographical dictionary of Polish technicians], no. 11. (2000). Warsaw.
 • Słownik polskich pionierów techniki [Dictionary of Polish technology pio¬neers]. (1986). Katowice.
 • Smulikowski, K. (1980). Henryk Teisseyre. In Uczeni wrocławscy 1945–1979 [Wroclaw scholars 1945–1979]. Wroclaw.
 • Szematyzm królestwa Galicji i Lodomerii z wielkim księstwem krakowskim (1870–1892). Lwów.
 • Śródka, A. (1998). Uczeni polscy XIX-XX stulecia [Polish scholars of the 19th and 20th centuries], Vol. IV. Warsaw.
 • Teisseyre, B. (1998). Wspomnienie o profesorze Henryku Teisseyre z okazji 50-lecia polskiej eksploracji geologicznej Sudetów [Memories of Professor Henry Teisseyre on the occasion of the 50th anniversary of Polish geologi¬cal exploration of the Sudetes], Acta Universitatis Wratislaviensis, No. 2051 (Prace Geologiczno-Mineralogiczne LXVII [Geological and Mineralogi¬cal Studies] LXVII).
 • Warsaw Uprising Museum. Retrieved from: http://www.1944.pl/historia/ powstańcze-biogramy.
 • Who is Who in Science in Europe, Vol. IV. (1972). Guernsey: Francis Hodgson.
 • Wojciechowski, A. (Ed.). (1974). Polskie życie artystyczne w latach 1915–1939 [Polish artistic life in 1915–1939]. Wrocław:
 • Polskie życie artystyczne w latach 1944-1960 [Polish artistic life in 1944–1960] (2014). Vols. I, III-IV. Warsaw: Instytut Sztuki PAN.
 • Wielka ilustrowana encyklopedia powstania warszawskiego [Great illustrated encyclopedia of the Warsaw Uprising], Vol. IV. (1997). Warsaw.
 • Współcześni uczeni polscy [Contemporary Polish scholars]. Słownik biograficzny [Biographical dictionary], Vol. IV. (2002). Warsaw.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_35765_pk_2020_3003_18
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.