PL EN


2020 | 31 | 4 | 5-6
Article title

Od Redakcji

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Silvestre de Sacy (1758–1838), pionier europejskiej orientalistyki, dostar­czył europejskiemu czytelnikowi wielu fundamentalnych dzieł na temat Orientu, jak również przekładów, które w wielu przypadkach są aktualne do dzisiaj. To on badał kamień z Rossetty, jak i interpretował korespon­dencję Timura z królem Francji Karolem VI. Jego dokonania na długo przed publikacją książki Edwarda W. Saida Orientalizm (1978), tak sze­roko dyskutowanej, otworzyły tajemniczy i intrygujący Orient dla Europy. Z naszej dzisiejszej perspektywy wpływ Orientu na kulturę Europy jest nader oczywisty. Stąd też również zainteresowanie tym zagadnieniem przez autorów publikacji zamieszczonych w niniejszym numerze „Per­spektyw Kultury”, którzy w większości przypadków nawiązali w swoich tekstach do tematu przewodniego Orient: wczoraj i dziś.
Keywords
Year
Volume
31
Issue
4
Pages
5-6
Physical description
Dates
published
2020-12-31
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_35765_pk_2020_3104_01
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.