PL EN


2020 | 31 | 4 | 207-224
Article title

Silence, Spirituality and Contemplative Experience in Contemporary Abstract Paintings. Analysis of Selected Examples

Authors
Content
Title variants
PL
Cisza, duchowość i doświadczenie kontemplacyjne we współczesnym malarstwie abstrakcyjnym. Analiza wybranych przykładów
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In recent decades, there has been increasing interest in including the spirit­ual dimension in artistic practice and in discourse on art. This phenomenon seems to be universal but is definitely not homogenic. I examine it by referring to meaningful examples of abstract paintings from different cultural and reli­gious backgrounds. I analyze artworks by two contemporary bicultural paint­ers: the American-Japanese artist, Makoto Fujimura, and American-Iranian artist, Yari Ostovany. The Polish non-figurative artist Tadeusz G. Wiktor is also considered. Their oeuvre can be set within the larger context of great reli­gious and spiritual traditions. I stress the influence of Oriental legacy in con­temporary examples of abstract art. I investigate how the selected artworks refer to an invisible reality, and I focus especially on the silence they evoke. My aim is to show how contemporary non-figurative art can influence the viewer by creating a contemplative experience. I also place the selected artworks in the theoretical contexts presented by the artists themselves and refer to classi­cal and contemporary texts.
PL
Tekst koncentruje się na problematyce duchowości we współczesnym malar­stwie abstrakcyjnym. Ten złożony fenomen obecny w sztuce i dyskursie krytycznym od wielu dekad można badać w wielu perspektywach. W propo­nowanym ujęciu uwydatniony został przede wszystkim aspekt ciszy i doświad­czenia kontemplacyjnego, przy czym rozważony został on przy uwzględnie­niu przenikania się dziedzictwa Wschodu z zachodnią spuścizną malarstwa abstrakcyjnego. Przedmiotem analiz stały się prace dwóch artystów repre­zentujących zjawisko dwukulturowości, amerykańsko-japońskiego mala­rza Makoto Fujimury i amerykańsko-irańskiego twórcy Yariego Ostowany. Następnie kieruję uwagę na wybrane, najnowsze prace wybitnego polskiego abstrakcjonisty Tadeusza G. Wiktora, zestawiając je z wcześniej omawia­nymi dziełami. Artykuł rozpoczyna się od syntetycznego szkicu ukazującego zagadnienie duchowości i koncepcje ciszy w malarstwie niefiguratywnym. Kolejne części poświęcone są poszczególnym artystom, których twórczość zostaje osadzona zarówno w kontekście kulturowym, jak też religijno-ducho­wym. W dwóch branych pod uwagę przypadkach wskazuję na oddziaływa­nie orientalnych inspiracji wynikających z pochodzenia twórców. Głównym celem artykułu jest ukazanie, w jaki sposób analizowana sztuka oddziałuje na odbiorcę poprzez wytworzenie doświadczenia kontemplacyjnego oraz uzmy­słowienie wartości ciszy w otoczeniu kulturowym współczesnego człowieka. Tłem rozważań są wypowiedzi samych twórców oraz klasyczne i najnowsze propozycje podejmowane w literaturze przedmiotu.
Keywords
Year
Volume
31
Issue
4
Pages
207-224
Physical description
Dates
published
2020-12-31
Contributors
author
References
 • Barr, A.H. (1986). Cubism and Abstract Art. New York & Cambridge, MA.: The Museum of Modern Art & The Belknap Press of Harvard University Press.
 • Eliade, M. (1985). Symbolism, the Sacred, the Arts. New York: Continuum.
 • Elkins, J. (2004). On the Strange Place of Religion in Contemporary Art. New York & London: Routledge.
 • Fanning, L.K. (Ed.). (2018). Encountering The Spiritual in Contemporary Art. New Haven & London: Yale University Press.
 • Fujimura, M. (2016). Silence and Beauty. Downers Groove: IVP Books.
 • Fujimura, M. (2017). Culture Care. Downers Groove: IVP Books.
 • Fuller, P. (1983). Art and Psychoanalysis. London: Writers and Readers.
 • Gilbert-Rolfe, J. (1999). Beauty and the Contemporary Sublime. New York: Alworth Press.
 • Kandynsky, W. (1996). O duchowości w sztuce [Concerning the Spirirual in Art] (S. Fijałkowski, Trans.). Łódź: Państwowa Galeria Sztuki.
 • Kuspit, D. (1986). Concernig the Spiritual in Contemporary Art. In M. Tuch­man (Ed.), The Spiritual in Art: Abstract Painting 1890–1985 (pp. 313–325). Los Angeles & New York: Los Angeles County Museum of Art & Abbeville Press.
 • Kuspit, D. (2005). The End of Art. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Lipsey, R. (1997). An Art of Our Own. The Spiritual in Twenttieth-Century Art. Boston & London: Shambala.
 • Merton, T. (2004). The Inner Experience. Notes on Contemplation. New York: Harper One.
 • Otto, R. (1959). The Idea of the Holy; an Inquiry into the Non-rational Factor in the Idea of the Divine and its Relation to the Rational (J.W. Harvey, Trans). Harmondsworth: Penguin Books.
 • Ringbom, S. (1966). Art in the Epoch of Great Spiritual Occult Elements in the Early Theory of Abstract Painting. Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 29: 386–418.
 • Ringbom, S. (1986). Transcending the Visible: The Generation of the Abs­tract Pioneers. In M. Tuchman (Ed.), The Spiritual in Art: Abstract Painting 1890–1985 (pp. 131–153). Los Angeles & New York: Los Angeles County Museum of Art & Abbeville Press.
 • Spretnak, Ch. (2014). The Spiritual Dynamic in Modern Art. New York: Pal­grave Macmillan.
 • Stano, B. & Daca, A. (Eds.). (2019). Metafizyka obecności. Inspiracje religijne w dziełach artystów krakowskich 2000–2019 [Metaphysics of Presence. Reli­gious Inspirations in Artworks by Krakow Artists 2000–2019]. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny.
 • Wiktor, T.G. (1994). Teksty artystów. Tadeusz Gustaw Wiktor [Texts of the Artists: Tadeusz Gustaw Wiktor]. Kraków: QQPress.
 • Tuchman, M. (Ed.). (1986). The Spiritual in Art: Abstract Painting 1890–1985. Los Angeles & New York: Los Angeles County Museum of Art & Abbe­ville Press.
 • Wunenburger, J.-J. (2011). Filozofia obrazów [Philosophy of Images] (T. Stró­żyński, Trans). Gdańsk: Słowo/obraz terytoria.
 • Yoon, J. (2010). Spirituality in Contemporary Art. The idea of the Numinous. London: Zidane Press.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_35765_pk_2020_3104_14
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.