PL EN


2020 | 3(24) | 105-117
Article title

Amendments to the Law on Assemblies Against the Background of the Constitutional Freedom of Assembly in Poland

Authors
Content
Title variants
PL
Zmiany w ustawie o zgromadzeniach w kontekście konstytucyjnej wolności zgromadzeń
Languages of publication
Abstracts
PL
Artykuł 57 Konstytucji RP nakreśla jedną z podstawowych wolności politycznych człowieka i obywatela – wolność zgromadzeń. Obecnie w Polsce wolność ta jest przedmiotem nowelizacji przepisów konkretyzujących ją, zawartych w ustawie o zgromadzeniach. Wprowadzone zmiany, ze względu na swój charakter, budzą wątpliwości o charakterze zarówno teoretycznym, prawnym, jak i praktycznym. To zaś przede wszystkim na tle ich prawnego prowadzone będą rozważania tej wypowiedzi.
EN
Article 57 of the Polish Constitution outlines one of the fundamental political human and civil freedoms: freedom of assembly. Currently, in Poland, this freedom has been affected by amendments to the provisions regulating it, contained in the Law on Assemblies. The introduced changes, due to their nature, understandably give rise doubts of theoretical, legal, and practical nature. And it is against the background of the constitutional regulation of the meaning and role of freedom of assembly that the reflections in this paper are presented.
Year
Volume
Pages
105-117
Physical description
Dates
published
2020
Contributors
  • Uniwersytet Rzeszowski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_36280_AFPiFS_2020_3_105
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.