PL EN


2020 | 3(24) | 79-92
Article title

Bruce Lee’s Case: Intellectual Property vs. Free Access to Culture and Protection of Public Interest

Authors
Content
Title variants
PL
Sprawa Bruce’a Lee: prawo własności intelektualnej vs. wolny dostęp do kultury i ochrona interesu publicznego
Languages of publication
Abstracts
PL
Artykuł zawiera analizę kazusu Bruce’a Lee przedstawiając ostatnie i zarazem przecierające nowe szlaki mechanizmy ochrony prawa własności intelektualnej na terytorium Chińskiej Republiki Ludowej. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na prawo znaków towarowych, jak również nowe spojrzenie na naruszenie praw osobistych, w szczególności prawa do wizerunku w znakach towarowych. Nasuwa się zatem pytanie, jakie czynności prawne powinny zostać podjęte przez spadkobierców Bruce’a Lee, aby chronić ich prawa. Co więcej, w artykule porusza jest również kwestia interesu publicznego w prawie znaków towarowych, a także autorzy poszukują odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób zrównoważyć prawa prywatnych właścicieli z interesem publicznym. W celu przedstawienia hipotetycznych scenariuszy, artykuł w pierwszej kolejności odnosi się do samego kazusu oraz nowelizacji prawa znaków towarowych w Chinach, w dalszej zaś części do rozważań na temat Bruce’a Lee jako elementu składowego kultury współczesnej, należącej do całej ludzkości. Celem niniejszego artykułu jest więc znalezienie rozwiązania dla trudnych przypadków, w których celem staje się pogodzenie mechanizmów ochrony praw własności intelektualnej ze wspólnym dziedzictwem kultury.
EN
This article provides a comprehensive analysis of Bruce Lee’s case by presenting the intellectual property rights mechanisms in the People’s Republic of China. The aim of this paper is to bring attention to the trademark law as well as to shed new light on infringements of personality rights, in particular portrait rights, in trademarks. This begs the question as to what kind of legal action should be undertaken by Bruce Lee’s heiress to protect her rights. Moreover, the article touches upon the conflict between the public interest and trademarks and tries to answer the question how to balance private holders’ rights with the public interest. In order to provide some hypothetical scenarios, the study focuses primarily on Bruce Lee’s case background and the new amendments to trademark law in China, bringing the authors to final deliberations on Bruce Lee as part of modern culture belonging to mankind as a whole. Therefore, our research aims to find a solution to the challenging problem of reconciling intellectual property rights protection mechanisms with the common cultural heritage.
Year
Volume
Pages
79-92
Physical description
Dates
published
2020
Contributors
  • Uniwersytet Gdański
  • Uniwersytet Gdański
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_36280_AFPiFS_2020_3_79
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.