PL EN


2020 | 4(25) | 42-53
Article title

Relacja prawa i moralności z prawnego punktu widzenia. Moralność partykularna a moralność kooperatywna

Authors
Content
Title variants
EN
Law and Morality from the Legal Point of View: Particular Morality and Cooperative Morality
Languages of publication
Abstracts
EN
This article describes the relation between law and morality when applied to solving legal problems. The relation in question is not understood solely as a conflict between law and morality which implies a need to decide in favor of one or the other. Indeed, moral contents of law make references to morality not only possible but necessary. The limit for those references is established by legal equality principle. Moreover, an internal variety of morality is being analyzed. Some part of it needs to be secured by law what in itself does not harm social and individual identity, that is, public and private morality is distinguished, then minimal and maximal morality – concepts proposed by Michael Walzer. That idea taken from a legal point of view leads to seemingly best funded proposal: particular and cooperative morality.
PL
Artykuł omawia relację prawa i moralności w rozwiązywaniu problemów prawnych. Przedmiotem zainteresowania nie jest wyłącznie sytuacja konfliktu między prawem i moralnością, oraz konieczność dania pierwszeństwa prawu bądź moralności. Moralne treści prawa czynią odwołania do moralności nie tylko możliwymi, ale koniecznymi. Ograniczeniem dla takich odwołań jest zachowanie równości wobec prawa. Rozważane są również wewnętrzne zróżnicowania moralności, według których jakaś jej część domaga się intensywnej ochrony przez prawo bez szkody dla spójności społeczeństwa i poszczególnych osób: odróżnienie moralności publicznej i moralności prywatnej, a następnie moralnego minimum i moralnego maksimum – koncepcji zaproponowanej przez Michaela Walzera. Powiązanie tej koncepcji z prawnym punktem widzenia prowadzi do odróżnienia moralności partykularnej i moralności kooperatywnej, które wydaje się w tej perspektywie lepiej uzasadnione.
Year
Volume
Pages
42-53
Physical description
Dates
published
2020-12-11
Contributors
  • Uniwersytet Łódzki
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_36280_AFPiFS_2020_4_42
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.