PL EN


2021 | 2(27) | 108-122
Article title

Norms and Novelty: Reflections on Legal Knowledge, Norms and Evolutionary Systems

Authors
Content
Title variants
PL
Normy i nowość. Refleksje nad wiedzą prawniczą, normami i systemami ewolucyjnymi
Languages of publication
Abstracts
PL
Artykuł podejmuje trzy tematy: wiedzy prawniczej, norm prawnych i systemów ewolucyjnych. Te trzy tematy są wzajemnie powiązane. Refleksja nad naturą wiedzy prawniczej rzuca światło na naturę norm prawnych. Wiedza prawnicza jest w znacznej mierze wiedzą a posteriori, a dzieje się tak dlatego, że normy są w przeważnie warunkowe. Nowość jest fundamentalną cechą prawa będącego sferą ciągłych zmian. Proces zmian prawa nie jest przypadkowy, ale jest powodowany próbą stawienia czoła coraz to nowym problemom i zmieniającym się okolicznościom. Wspiera to postrzeganie systemów prawnych jako adaptacyjnych i ewolucyjnych, jak sugerował klasyczny pragmatyzm. Jednakże wnioskowanie może dostarczyć pewnej wiedzy prawnej a priori. [tłumaczenie Redakcja]
EN
The paper has three sub-topics: legal knowledge, legal norms, and evolutionary systems. The three are interconnected. A reflection on the nature of legal knowledge throws light on the nature of legal norms. Legal knowledge is largely a posteriori and it is so because norms are largely contingent. Being a realm of continual change, law has novelty as a fundamental feature. The process of legal change is not driven by chance but by the attempt to face ever new problems and changing circumstances. This supports a view of legal systems as adaptive and evolutionary, as classical pragmatism suggested. However, inference can give some a priori legal knowledge.
Year
Volume
Pages
108-122
Physical description
Dates
published
2021
Contributors
  • Bocconi University in Milan
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_36280_AFPiFS_2021_2_108
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.