PL EN


2017 | 42 | 1 | 24-37
Article title

Sztuczne wyspy jako przejaw glokalizacji

Content
Title variants
EN
Artificial islands as a manifestation of glocalisation
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article is devoted to economic reasons for creation of artificial lands, including artificial islands, and problems related to their functioning. The scientific achievements of economic geography constitute a theoretical basis of the analysis. Economic reasons for constructing artificial islands in particular may, to a large extent, be explained by reference to a new economic geography of Paul Krugman. Therefore, the Authors associate the dynamically developing phenomenon of building artificial islands with the process of glocalisation. On the other hand, functioning of artificial islands – in their opinion – may basically be reduced to a concept of the balance of a company, as an artificial island may be treated as its counterpart.
PL
Artykuł poświęcony jest przesłankom ekonomicznym tworzenia sztucznych lądów, w tym sztucznych wysp oraz problemom związanym z ich funkcjonowaniem. Podstawą teoretyczną analizy jest dorobek naukowy geografii ekonomicznej. Szczególnie przesłanki ekonomiczne budowy sztucznych wysp w bardzo dużym zakresie można wyjaśnić odwołując się do nowej geografii ekonomicznej Paula Krugmana. Dlatego też, autorzy wiążą rozwijające się dynamicznie zjawisko budowania sztucznych wysp z procesem glokalizacji. Z kolei funkcjonowanie sztucznych wysp – ich zdaniem – w zasadzie można sprowadzić do koncepcji równowagi przedsiębiorstwa, gdyż sztuczną wyspę można potraktować jako jego analog.
Year
Volume
42
Issue
1
Pages
24-37
Physical description
Dates
published
2017-03-29
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_5604_01_3001_0010_0146
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.