PL EN


2017 | 42 | 1 | 73-83
Article title

Wybrane wskaźniki finansowe w okresie przed upadłością w przedsiębiorstwach budowlanych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents selected economic and financial indicators in construction companies a year, two and three years before the bankruptcy. The indicators are analysed taking into account the sizes of the evaluated units divided into micro, small and medium-sized enterprises. Formation of the analysed indicators is presented in a group of companies that are in good financial condition, as well as among units facing the risk of bankruptcy. In the second part of the article, the Authors evaluate effectiveness of the analysed indicators in verification of risks related to continued operation among the analysed construction companies a year, two and three years before the bankruptcy.
PL
W artykule przedstawiono wybrane wskaźniki ekonomiczno-finansowe w przedsiębiorstwach budowlanych na rok, dwa oraz trzy lata przed upadłością. Wskaźniki poddano analizie z uwzględnieniem wielkości ocenianych jednostek w podziale na mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa. Kształtowanie się analizowanych wskaźników zaprezentowano w grupie przedsiębiorstw będących w dobrej kondycji finansowej, jak i wśród jednostek zagrożonych upadłością. W drugiej części artykułu ocenie poddano skuteczność analizowanych wskaźników w weryfikacji zagrożenia kontynuacji działalności wśród analizowanych przedsiębiorstw budowlanych na rok, dwa oraz trzy lata przed upadłością.
Year
Volume
42
Issue
1
Pages
73-83
Physical description
Dates
published
2017-03-29
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_5604_01_3001_0010_0156
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.