PL EN


2017 | 43 | 2 | 78-87
Article title

Infrastructural company in the development of the Euroregion Bug

Content
Title variants
PL
Firma infrastrukturalna w rozwoju Euroregionu Bug
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Przeniesienie granicy celnej UE na linię rzeki Bug i pojawienie się zagranicznych inwesto-rów na wschodzie Polski, na obszarze wpływu europejskiego korytarza transportowego nr II, stworzyły w ostatnich latach nowe możliwości rozwoju tego regionu. W artykule zostały omówione najważniejsze elementy potencjału transportowego Euroregionu Bug. Autor stwierdza, że ze względu na geograficzne położenie w strefie oddziaływania korytarza transportowego nr II, największy potencjał rozwojowy Euroregionu Bug tkwi w jego lokaliza-cji. Choć jest to region transgraniczny, to jego zdolności przewozowe nie są w pełni wyko-rzystane z powodu braku nowoczesnej infrastruktury, w tym centrów logistycznych do obsługi przewozów multimodalnych.
EN
Moving the customs border of the EU on to the line of the Bug river and the appearance of foreign investors in the eastern Poland in the impact area of the Corridor No. II international transport has created new opportunities for development in the recent years. Article recognizes in this respect the essential elements of the transport potential of the Euroregion Bug. Being a cross-border region through which many loads of cargo are transported, it does not use its full transport capacity, which could ensure this border region rapid economic development. Article concludes that due to its favourable geographical location, in the II Pan-European Transport Corridor’s belt of interaction, the greatest transport potential of the Euroregion Bug rests in the localization, in this region, of the modern computerized multi-modal logistical centres.
Year
Volume
43
Issue
2
Pages
78-87
Physical description
Dates
published
2017-06-29
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_5604_01_3001_0010_4682
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.