PL EN


2017 | 44 | 3 | 94-100
Article title

Wpływ obowiązku ujawnień modelu biznesu na system rachunkowości przedsiębiorstw

Authors
Content
Title variants
EN
The impact of the duty of disclosure of the business model on the company’s accounting system
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Operators carrying out its activities, take into account the vision of a business model in their strategy. The business model determines the creation of the enterprise information system for the achievement of management objectives, as well as for external stakeholders. Accounting provides essential, reliable, and accurate information as a subsystem of the enterprise information system. The purpose of this article is to identify areas of the accounting system that need to be adapted to the needs of business model disclosures in financial reporting. The subjects of research were selected companies obliged to disclose their business model. As a research tool, an analysis of subject literature, legal acts, and examples of business model disclosures were used.
PL
Model biznesu determinuje tworzenie systemu informacyjnego przedsiębiorstwa dla osią-gania celów zarządu, ale także interesariuszy zewnętrznych. Rachunkowość, jako podsystem systemu informacyjnego przedsiębiorstwa, dostarcza istotnych, rzetelnych i prawidłowych o nim informacji. Celem artykułu jest identyfikacja obszarów systemu rachunkowości, które wymagają dostosowania do potrzeb ujawnień modelu biznesu w sprawozdawczości finan-sowej. Podmiotem badań były wybrane spółki, zobowiązane do ujawniania modelu biznesu.
Year
Volume
44
Issue
3
Pages
94-100
Physical description
Dates
published
2017-09-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_5604_01_3001_0010_4695
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.