PL EN


2017 | 45 | 4 | 55-67
Article title

Behawioralne podejście do formułowania celów przedsiębiorstwa

Content
Title variants
EN
Behavioural approach to defining corporate objectives
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The main aim of this paper is to present the behavioural decision-making model as an alternative to the neoclassical approach to defining corporate objectives. Elementary stag-es of the behavioural decision-making process are presented with regard to the interests of various stakeholders. The analysis of the practical solutions revealed that the majority of the analysed companies emphasize a behavioural approach to defining objectives, while using a neoclassical approach. In this way the contents of the defined objectives become complementary. It was also found that limited interest in a behavioural model of deci-sion-making may result from the unclear principles regarding the determination of aspira-tion levels and the difficulty in assessing the performance of a company.
PL
Celem artykułu jest prezentacja behawioralnego modelu podejmowania decyzji jako alternatywy dla neoklasycznego podejścia do formułowania celów przedsiębiorstwa. Na tym tle przedstawiono etapy procesu formułowania celów z uwzględnieniem oczekiwań różnych interesariuszy. Analiza danych empirycznych wykazała, iż większość z badanych spółek w formułowaniu celów akcentuje podejście behawioralne, jednocześnie stosując podejście neoklasyczne. Stwierdzono także, iż ograniczone zainteresowanie behawioralnym modelem podejmowania decyzji może być wynikiem, między innymi, niejasnych zasad co do określania poziomów aspiracji, jak i trudności w ocenie wyników osiąganych przez przedsiębiorstwo.
Year
Volume
45
Issue
4
Pages
55-67
Physical description
Dates
published
2017-12-31
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_5604_01_3001_0010_7449
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.