PL EN


2017 | 45 | 4 | 22-29
Article title

How to make Polish SMEs more innovative?

Content
Title variants
PL
Jak uczynić polskie MŚP bardziej innowacyjnymi?
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych, przeprowadzonych przez Bank Światowy w latach 2014-2015, z kierownictwem 500 firm sektora MŚP w czterech regionach Polski. Celem badania było zidentyfikowanie głównych czynników i ograniczeń innowacji w MŚP, odkrycie firm o największym potencjale wzrostu opartym na innowacjach oraz ocena jakości publicznego wsparcia. Badanie wykazało, że jest duża grupa przedsiębiorstw o znaczącym potencjale tego typu wzrostu, których potencjał nie jest w pełni wykorzystywany. Zdaniem autorów, to wskazuje na konieczność unowocześnienia form publicznego wsparcia dla innowacji.
EN
The article presents the main results of the World Bank study undertook between 2014 and 2015, during which the Bank conducted more than 500 face-to-face interviews with top management of SMEs in four regions of Poland. The objective of the study was to identify key drivers and constraints of SME innovation, discover firms with the most innova-tion-based growth potential, and assess the quality of public support for innova-tion-oriented SMEs. The study found that among the interviewed SMEs there was a large group of companies with a significant potential for innovation-based growth. To help in-novative SMEs fully leverage their capa- city, public support for innovation will need to be modernized.
Year
Volume
45
Issue
4
Pages
22-29
Physical description
Dates
published
2017-12-31
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_5604_01_3001_0010_7454
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.