PL EN


2017 | 45 | 4 | 4-5
Article title

Czy nauka ekonomii nadąża za praktyką gospodarczą?

Authors
Content
Title variants
EN
Do studies in economics keep up with the economic practice?
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Repeated crises reveal the shortcomings not only of methods of business management and economic policy, but also the non-compliance of economic theory with the real processes that take place in the world economy, and the requirements of the growth of general pros-perity. The essay deals with reflections concerning the causes of the weaknesses of economic sciences and new directions of their development.
PL
Powtarzające się kryzysy ujawniają niedostatki nie tylko metod zarządzania przedsiębiorstwami i polityki gospodarczej, ale i niedostosowanie teorii ekonomii do realnych procesów zachodzących w gospodarce światowej oraz wymogów wzrostu dobrobytu ogółu. Esej poświęcony jest rozważaniom na temat przyczyn słabości nauk ekonomicznych oraz nowym kierunkom ich rozwoju.
Keywords
PL
Esej  
EN
Essay  
Year
Volume
45
Issue
4
Pages
4-5
Physical description
Dates
published
2017-12-31
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_5604_01_3001_0010_7457
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.