PL EN


2018 | 46 | 1 | 99-103
Article title

Kompleksowe dzieło o finansach biznesu międzynarodowego

Authors
Content
Title variants
EN
Comprehensive work on international business finance
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article is a review of the book of Professor Jan Rymarczyk, Finanse biznesu międzynarodowego (International Business Finance), which is found by the Author to be a fundamental work, which derives from the importance of international business in con-temporary world economy, and also the wide range and degree of insight of the raised issues.
PL
Artykuł jest recenzją książki prof. Jana Rymarczyka, Finanse biznesu międzynarodowego, którą autor określa jako dzieło fundamentalne, co wynika ze znaczenia biznesu międzyna-rodowego we współczesnej gospodarce światowej, a także z szerokiego zakresu oraz stop-nia wnikliwości podjętych zagadnień. Silną stroną pracy jest waga i aktualność podejmowa-nej problematyki i jej zakres, struktura oraz poprawny, prawidłowy i zrozumiały język. Temat został ujęty w sposób oryginalny, a jednocześnie w sposób nawiązujący do tradycji dobrych podręczników z zakresu finansów biznesu międzynarodowego.
Year
Volume
46
Issue
1
Pages
99-103
Physical description
Dates
published
2018-03-31
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_5604_01_3001_0012_0989
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.