PL EN


2018 | 46 | 1 | 69-75
Article title

Stabilność realizacji zadań przez gminy woj. warmińsko-mazurskiego

Content
Title variants
EN
Stability of fulfilling the tasks of the municipalities of the Warmińsko-Mazurskie Province
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article summarises the results of the research on the stability of the municipalities of the Warmińsko-Mazurskie Province in fulfilling the tasks within the basic areas of their functioning compared with other municipalities in Poland. The research was conducted in the years 2015-2016 among 61 municipalities of the province. The results have been compared with the results of the research on 1,220 municipalities in the country. The analysis is based on the values of the stabi- lity index. The average value of the index in Poland amounted to 0.5721, and in the Warmińsko-Mazurskie Province to 0.5890. The municipalities of the province that were characterised with the highest average value of the stability index were the urban and rural municipali-ties. The institutional performance, as well as stability at the average level was displayed by 39.34 percent of the surveyed municipalities of the Warmińsko-Mazurskie Province.
PL
Artykuł podsumowuje wyniki badania dotyczącego stabilności gmin woj. warmiń-sko-mazurskiego w wypełnianiu zadań w podstawowych obszarach ich funkcjonowania na tle gmin w Polsce. Badania zostały przeprowadzone w latach 2015-2016 wśród 61 gmin województwa. Wyniki zostały porównane do wyników badań 1220 gmin w kraju. Analizy oparto na wartościach wskaźnika stabilności. Średnia wartość wskaźnika w Polsce wyniosła 0,5721, w woj. warmińsko-mazurskim 0,5890. Gminami z województwa, które charaktery-zowały się wyższą średnią wartością wskaźnika stabilności były gminy miejskie i wiejskie. Sprawność instytucjonalną, jak i stabilność na poziomie średnim, wykazało 39,34 proc. ba-danych gmin w woj. warmińsko-mazurskim.
Year
Volume
46
Issue
1
Pages
69-75
Physical description
Dates
published
2018-03-31
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_5604_01_3001_0012_0996
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.