PL EN


2018 | 46 | 1 | 30-37
Article title

The Belt and Road Initiative and the Transformation of Globalization

Authors
Content
Title variants
PL
Inicjatywa „Belt and Road” oraz transformacja globalizacji
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Globalizacja przyczyniła się do ekonomicznego, socjalnego, politycznego i kulturalnego rozwoju krajów rozwiniętych i rozwijających się. Jednocześnie przyniosła negatywny efekt, jakim jest pogłębianie się dysparytetu dochodów pomiędzy różnymi grupami społecznymi i krajami. Kontynuacja takiego procesu będzie prowadzić do osłabienia globalizacji, dlatego potrzebna jest transformacja globalizacji. Zdaniem autora, inicjatywa Chin pn. New Belt and New Road, jest przykładem takiego działania i przyczyni się do nadania nowego impulsu procesowi globalizacji w przyszłości.
EN
Globalisation contributed to the economic, social, political and cultural development of the deve- loped and developing countries. At the same time, it had an adverse effect, which is in-creasing disparity of income between various social groups and countries. The continuation of such process will lead to the weakening of globalisation, so there is a need to transform globalisation. According to the Author, the initiative of China, entitled: New Belt and New Road is an example of such actions and will contribute to giving new impetus to the process of globalisation in the future.
Year
Volume
46
Issue
1
Pages
30-37
Physical description
Dates
published
2018-03-31
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_5604_01_3001_0012_0999
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.