PL EN


2018 | 47 | 2 | 4-7
Article title

Czy roboty będą zbierać truskawki?

Authors
Content
Title variants
EN
Will robots be picking strawberries?
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The subject of the essay is a rapidly progressing process of robotization of economies. Poland is one of the countries with high dynamics of introducing robots. This is the effect of increasing labour force deficit and growing labour costs. According to data from the Inter-national Federation of Robotics, between 2011 and 2016 the number of such devices in Poland increased by 20% on a yearly average. Using the example of the process of mecha-nisation in agriculture, the Author demonstrates the problems that robotization can solve, but can also create new ones.
PL
Tematem eseju jest szybko postępujący proces robotyzacji gospodarek. Polska należy do krajów o dużej dynamice wprowadzania robotów. Jest to skutkiem pogłębiającego się deficytu siły roboczej i wzrostu kosztów pracy. Według danych Międzynarodowej Federacji Robotyki, między 2011 a 2016 rokiem liczba takich urządzeń w Polsce rosła o 20 proc. średniorocznie. Na przykładzie procesu mechanizacji w rolnictwie, autor pokazuje problemy, które robotyzacja może rozwiązać, ale może też stworzyć nowe.
Year
Volume
47
Issue
2
Pages
4-7
Physical description
Dates
published
2018-06-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_5604_01_3001_0012_4724
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.