PL EN


2018 | 47 | 2 | 28-43
Article title

Inicjatywa „16+1” z perspektywy krajów Europy Środkowej i Wschodniej

Authors
Content
Title variants
EN
16+1 initiative from the point of view of Central and Eastern European Countries
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The purpose of the article is to evaluate the economic relationships between China and the CEE countries in terms of infrastructure development and interconnections. The analysis applies to 16 CEE countries: Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Montene-gro, Czech Republic, Estonia, Lithuania, Latvia, Macedonia, Poland, Romania, Slovakia, Slo-venia, and Hungary. The article discusses the aspects of dependence of the 16+1 initiative with the OBOR program, the achievements of the program, the perception of the coopera-tion through direct foreign investments in parti- cular CEE-16 countries. According to the Author, it is necessary to develop more effective mechanisms of cooperation with the use of established secretariats and other institutions and to expand bilateral cooperation of China with individual countries. It would also be beneficial to conduct joint research.
PL
Celem artykułu jest ocena relacji gospodarczych między Chinami a krajami EŚW w zakresie rozwoju infrastruktury i wzajemnych powiązań. Analiza dotyczy 16 krajów EŚW: Albanii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogóry, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Macedonii, Polski, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii i Węgier. Poruszone są aspekty zależności inicjatywy „16+1” z programem OBOR, dotychczasowych osiągnięć programu, postrzegania współpracy przez pryzmat bezpośrednich inwestycji zagranicznych w poszczególnych państwach EŚW-16. Zdaniem autorki, konieczne jest wypracowanie bardziej efektywnych mechanizmów współpracy, z wykorzystaniem powołanych sekretariatów i innych instytucji oraz rozwój współpracy dwustronnej Chin z poszczególnymi krajami. Korzystne byłoby również prowadzenie wspólnych badań naukowych.
Year
Volume
47
Issue
2
Pages
28-43
Physical description
Dates
published
2018-06-30
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_5604_01_3001_0012_4727
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.