PL EN


2018 | 47 | 2 | 51-63
Article title

Cloud computing jako czynnik konkurencyjności łańcuchów dostaw

Content
Title variants
EN
Cloud computing as a factor of the supply chain competitiveness
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Cloud computing is a resource, as well as an instrument, which in a complex and diverse manner can have an impact on the structure of the factors shaping the competitiveness of supply chains by stimulating their integration and improving the quality of management. By analysing the results of the study in the context of factor and resulting competitiveness identifying the role of cloud computing in the supply chain management, it must be stated that the reasons for its choice interacted with strategic goals. In terms of the impact of cloud computing on the reduction of costs, the respondents mentioned activities associat-ed with the execution of orders, handling complaints and returns, as those where the greatest changes were observed. In the context of the impact on the time of execution of activities and processes, the respondents pointed to: handling complaints time, order ex-ecution time and liabilities payment time. In terms of shaping the quality, the improvement of the timeliness of deliveries, the increase of the level of complete orders delivered to the customers and the improvement of accuracy of demand planning were indicated.
PL
Cloud computing (chmura obliczeniowa) jest zasobem, a także instrumentem, który w sposób złożony i różnorodny jest w stanie wpływać na strukturę czynników kształtujących konkurencyjność łańcuchów dostaw, stymulując ich integrację i poprawiając jakość zarządzania. Analizując wyniki badania, w kontekście konkurencyjności czynnikowej i wynikowej identyfikującej rolę cloud computingu w zarządzaniu łańcuchem dostaw, należy stwierdzić, że przyczyny jego wyboru współgrały z celami strategicznymi. W ujęciu wpływu cloud computingu na ograniczenie kosztów, respondenci wymienili działania związane z realizacją zamówienia, obsługą reklamacji i obsługą zwrotów jako te, w których odnotowano największe zmiany. W kontekście wpływu na czas realizacji działań i procesów, badani wskazali na: czas obsługi reklamacji, czas realizacji zamówienia i czas spłaty zobowiązań. W aspekcie kształtowania jakości wskazano na poprawę terminowości dostaw, wzrost poziomu zamówień kompletnych dostarczanych konsumentom i poprawę dokładności planowania popytu.
Year
Volume
47
Issue
2
Pages
51-63
Physical description
Dates
published
2018-06-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_5604_01_3001_0012_4729
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.