PL EN


2018 | 47 | 2 | 64-71
Article title

Business Intelligence w zarządzaniu współczesnych przedsiębiorstw

Authors
Content
Title variants
EN
Business Intelligence in managing modern enterprises
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the operation of enterprises, information has always played a vital role, as it is the basis on which the decisions are made and the view regarding the upcoming events is shaped. The tool that allows for obtaining comprehensive information on the operation of a com-pany is the Business Intelligence (BI) system. Based on the results of his own qualitative research, the Author discusses the essence of BI in managing modern enterprises. He in-dicates the places where the application of this tool is most useful.
PL
W działalności przedsiębiorstw informacja zawsze odgrywała zasadniczą rolę, ponieważ to na jej podstawie podejmowane są decyzje oraz kształtowany jest pogląd odnośnie nadchodzących wydarzeń. Narzędziem, które pozwala na pozyskiwanie kompleksowej informacji odnośnie działalności przedsiębiorstwa, jest system Business Intelligence (BI). Na podstawie wyników własnych badań jakościowych, autor omawia istotę BI w zarządzaniu współczesnych przedsiębiorstw. Wskazuje miejsca, w których stosowanie tego narzędzia jest najbardziej przydatne.
Year
Volume
47
Issue
2
Pages
64-71
Physical description
Dates
published
2018-06-30
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_5604_01_3001_0012_4730
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.