PL EN


2018 | 47 | 2 | 72-81
Article title

Ryzyko w zarządzaniu projektem innowacyjny m

Content
Title variants
EN
Risk in managing innovation project
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Innovative products and services are essential to ensure a long-term viability of a company. More and more often they are created and implemented through innovative projects. The aim of the article is to show the uniqueness of innovative projects, present the risk that is specific to this kind of projects and indicate the methods with which these projects should be managed. The article analyses the features of innovations, presents the definition of an innovative project and discusses its classification and management principles. Moreover, it presents seven areas of risks specific to an innovative project, developed on the basis of articles published in “Project Management Journal” in the years 2005-2016 and other selected publications.
PL
Innowacyjne produkty oraz usługi mają zasadnicze znaczenie dla zapewnienia długoterminowej rentowności firmy. Coraz częściej są one tworzone i wdrażane poprzez projekty innowacyjne. Celem artykułu jest pokazanie unikatowości projektów innowacyjnych, przedstawienie ryzyka charakterystycznego dla tego typu projektów oraz wskazanie metod jakimi te projekty powinny być zarządzane. W artykule przeanalizowano cechy innowacji, przedstawiono definicję projektu innowacyjnego oraz omówiono jego klasyfikację i zasady zarządzania. Ponadto, przedstawiono siedem obszarów ryzyka, charakterystycznych dla projektu innowacyjnego, opracowanych na podstawie artykułów opublikowanych w „Project Management Journal” w latach 2005-2016 oraz innych wybranych publikacji.
Year
Volume
47
Issue
2
Pages
72-81
Physical description
Dates
published
2018-06-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_5604_01_3001_0012_4732
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.