PL EN


2018 | 48 | 3 | 61-68
Article title

Ład przedsiębiorstwa rodzinnego

Authors
Content
Title variants
EN
Concept of Family Governance
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article presents the concept of family governance based on the experience gained in the Roleski firm (the Constitution of Roleski family firm established in 2010) and the Łapaj firm (the Inheritance Statute of the Łapaj Group, 2011). The family governance has evolved from the corporate governance by taking into account the specific interaction of a family with a firm which manifests itself mainly in respecting family values. Based on experiences gained in both firms the process of building family governance was presented. It may be used by other family firms in implementing similar solutions that may help them to maintain the long-lasting development.
PL
Artykuł omawia koncepcję ładu przedsiębiorstwa rodzinnego w oparciu o doświadczenia zdobyte w firmach Roleski (Konstytucja firmy rodzinnej Roleski, 2010) oraz Łapaj (Statut dziedzictwa grupy Łapaj, 2011). Ład przedsiębiorstwa rodzinnego wyewoluował z nadzoru korporacyjnego poprzez uwzględnienie specyfiki oddziaływania rodziny na biznes, przejawiającej się przede wszystkim w respektowaniu wartości rodzinnych. W oparciu o zdobyte doświadczenia w wyżej wymienionych firmach, omówiony został proces tworzenia ładu przedsiębiorstwa rodzinnego, który może posłużyć innym firmom rodzinnym we wdrożeniu podobnego narzędzia i w efekcie przyczynić się do ich długotrwałego rozwoju.
Year
Volume
48
Issue
3
Pages
61-68
Physical description
Dates
published
2018-09-30
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_5604_01_3001_0012_7779
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.