PL EN


2018 | 48 | 3 | 77-82
Article title

Will China Become a Global Technological Giant?

Content
Title variants
PL
Czy Chiny staną się globalnym gigantem technologicznym?
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Chiny osiągnęły znaczący postęp w promowaniu absorpcji technologii i innowacji w ostatnim dziesięcioleciu. Dzisiaj Chiny wydają 2,1 proc. PKB na badania i rozwój, czyli więcej niż średnia OECD. Do 2020 roku Chiny wraz ze Stanami Zjednoczonymi będą odpowiedzialne za ponad połowę światowych wydatków na badania i rozwój. Te dwa kraje mogą zatem w dużej mierze decydować o szybkości i kierunku rozwoju technologicznego ludzkości. Pomimo postępów, Chiny wciąż stają przed wieloma wyzwaniami, aby stać się globalnym gigantem technologicznym. Aby sprostać tym wyzwaniom, Chinom zaleca się podniesienie jakości wyników w zakresie innowacji, zwiększenie skuteczności publicznego wsparcia in-nowacji, dalsze wzmocnienie praw własności intelektualnej oraz pomoc w ulepszeniu praktyk menedżerskich chińskich firm.
EN
The article argues that China has achieved a remarkable progress in promoting technology absorption and innovation over the past decade. China today spends 2.1 percent of GDP on R&D, more than the OECD average. By 2020, China together with the US will be responsible for more than half of the world’s R&D spending. These two countries may thus largely de-cide about the speed and direction of mankind’s technological progress. Despite the pro-gress, however, China still faces several challenges to becoming a global technological giant. To face these challenges, China would be well advised to increase the quality of innovation outputs, strengthen efficiency of public support for innovation, further strengthen intel-lectual property rights, and help enhance managerial practices of Chinese firms.
Year
Volume
48
Issue
3
Pages
77-82
Physical description
Dates
published
2018-09-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_5604_01_3001_0012_7781
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.