PL EN


2018 | 49 | 4 | 9-21
Article title

Wsparcie restrukturyzacyjne przedsiębiorstw przez banki i fundusze poręczeniowe

Content
Title variants
EN
Restructuring support for enterprises by banks and guarantee funds
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
For efficient recovery of an enterprise in crisis good regulations and financial leverage are necessary. Enterprises and banks in Poland received new efficient law and financial instruments for restructuration in the Restructuring Law. In the future, the priority will be the recovery of enterprises. Banks and saving and loan associations and guarantee funds may play an important role in the recovery processes for enterprises in crisis. The article presents the functions and instruments of banks, including the application of mezzanine capital. Without the provision of “survival capital” by banks or associations, in many situations the restructuring will not be possible. The way in which enterprises see the contemporary support of the banks for restructuration processes is presented in the study conducted under the leadership of the author. In the last years, though, barriers to restructuration existed, e.g. in banks they include risk regulations, capital adequacy and banking tax.
PL
Skuteczna naprawa przedsiębiorstwa w sytuacji kryzysu wymaga dobrych regulacji prawnych oraz dźwigni finansowej. Przedsiębiorstwa i banki w Polsce otrzymały nowe, skuteczniejsze instrumenty prawne i finansowe w zakresie restrukturyzacji w ustawie Prawo restrukturyzacyjne. W przyszłości priorytetem będzie naprawa przedsiębiorstwa. Dużą rolę w procesach naprawczych mogą spełnić banki i kasy oraz fundusze gwarancyjne wobec przedsiębiorstw w kryzysie. Funkcje i instrumenty banków, w tym zastosowanie kapitału mezzanine zaprezentowano w artykule. Bez dostarczonego przez banki lub kasy „kapitału przetrwania”, restrukturyzacja w wielu przypadkach nie będzie możliwa. Jak przedsiębiorstwa oceniają dotychczasowe wsparcie banków dla procesów restrukturyzacji pokazuje badanie zrealizowane pod kierunkiem autora. W ostatnich latach istniały jednakże bariery restrukturyzacji, np. w bankach dotyczą one regulacji ryzyka, adekwatności kapitałowej oraz podatku bankowego.
Year
Volume
49
Issue
4
Pages
9-21
Physical description
Dates
published
2018-12-31
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_5604_01_3001_0012_8113
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.