PL EN


2018 | 49 | 4 | 22-33
Article title

Zarządzanie finansami przez zamożnych Polaków a procesy naśladownictwa w konsumpcji

Content
Title variants
EN
Artykuł poświęcony jest kwestii budowania zachowań wzorcotwórczych w obszarze zachowań finansowych Polaków. W różnorodnych analizach zachowań finansowych Polaków bardzo często podkreśla się, że w naszym społeczeństwie brakuje wypracowanych modeli zachowań
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In this article the author focuses on the problem of construction of standardogenic behaviors in the area of financial decisions. As the starting point, the author presented the model of social imitation which has been suggested by J.S. Duesenberry. Some later modifications of this model in the Polish market were also presented. The affluent group with the net income over 7,500 zloty per month has been recognized as the potential standardogenic group for popular financial behaviors. The author presents the results of empirical research conducted on representative samples of adult Poles in 2016-2017.
PL
Artykuł poświęcony jest kwestii budowania zachowań wzorcotwórczych w obszarze zachowań finansowych Polaków. W różnorodnych analizach zachowań finansowych Polaków bardzo często podkreśla się, że w naszym społeczeństwie brakuje wypracowanych modeli zachowań finansowych, które propagowałyby większą skłonność do oszczędzania i budowania swojego kapitału. Jako punkt wyjścia do prowadzenia analiz przyjęto model naśladownictwa społecznego, który zaproponował J.S. Duesenberry, oraz jego późniejsze modyfikacje istotne dla uwarunkowań polskich. Jako potencjalną grupę, której zachowania finansowe mogą być naśladowane przez polskich konsumentów uznano osoby z dochodem netto powyżej 7500 złotych miesięcznie. W artykule są omówione wyniki badań empirycznych, które zostały przeprowadzone wśród dorosłych Polaków w latach 2016-2017, na reprezentatywnych próbach.
Year
Volume
49
Issue
4
Pages
22-33
Physical description
Dates
published
2018-12-31
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_5604_01_3001_0012_8114
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.