PL EN


2019 | 50 | 1 | 7-17
Article title

Przedsiębiorstwa i (nie)zbędne strategie

Content
Title variants
EN
Enterprises and (un)necessary strategies
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
A review article of the book by Krzysztof Obłoj – Practice of the company’s strategy. How to manage the past, deal with the present and create the future. The book was awarded in 2018 by the SGH Collegium of Business Administration – For the best work in the field of corporate studies in 2015-2017. According to the author, the basic value of the book is that it demonstrates the dangers of neglecting a strategic approach with a longer time horizon while managing the company, taking into account three dimensions: past, present and future.
PL
Artykuł recenzyjny książki Krzysztofa Obłoja – Praktyka strategii firmy. Jak zarządzać przeszłością, radzić sobie z teraźniejszością i tworzyć przyszłość. Książka została wyróżniona w 2018 r. Nagrodą Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH – Za najlepszą pracę z zakresu nauk o przedsiębiorstwie w latach 2015-2017. Zdaniem autorki, podstawowym walorem książki jest wykazanie zagrożeń wynikających z zaniedbywania w zarządzaniu przedsiębiorstwem podejścia strategicznego o dłuższym horyzoncie czasowym, z uwzględnieniem trzech wymiarów: przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.
Year
Volume
50
Issue
1
Pages
7-17
Physical description
Dates
published
2019-03-31
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_5604_01_3001_0013_2057
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.