PL EN


2019 | 50 | 1 | 18-30
Article title

New pragmatism by G.W. Kolodko: an alternative of or a supplement to pure economic theory?

Content
Title variants
PL
Nowy paradygmat G.W. Kołodko: alternatywa czy uzupełnienie czystej teorii ekonomicznej?
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Artykuł poświęcony jest znalezieniu odpowiedzi na następujące pytanie: czy koncepcja nowego pragmatyzmu autorstwa prof. G.W. Kołodko jest alternatywą czy uzupełnieniem ogólnej teorii ekonomicznej? Autor uważa, że pozytywny potencjał nowego pragmatyzmu polega na jego praktycznej przydatności do analizy w oparciu o interdyscyplinarne podstawy konkretnych sytuacji, rozwijających się zarówno w różnych gospodarkach narodowych, jak i w gospodarce światowej. Koncepcja ta nie powinna być traktowana jako alternatywa dla ogólnej teorii ekonomicznej. Jest to raczej rodzaj mostu nad „obszarem niepewności”, który istnieje między abstrakcyjną teorią ekonomiczną a rzeczywistością ekonomiczną.
EN
The article is devoted to finding the answer to the following question: is the concept of the new pragmatism developed by Professor G.W. Kołodko an alternative or a supplement to the general economic theory? The author’s position is that the positive potential of the new pragmatism consists in its practical usefulness for the analysis of specific situations developing both in various national economies, as well as in the global economy, based on the interdisciplinary grounds. This concept should not be considered as an alternative to the general economic theory. Rather, it is a kind of a bridge over the “area of uncertainty”, which necessarily exists between an abstract economic theory and the economic reality.
Year
Volume
50
Issue
1
Pages
18-30
Physical description
Dates
published
2019-03-31
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_5604_01_3001_0013_2059
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.