PL EN


2019 | 50 | 1 | 39-52
Article title

Strategie innowacji przedsiębiorstw w warunkach hiperkonkurencji

Content
Title variants
EN
Strategies of enterprise innovation in hypercompetitive conditions
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
As a result of globalization, the era of hyper-competition has emerged. In order to develop in such a turbulent environment, enterprises should implement an innovation strategy that is respond to changes taking place in this environment. The aim of the article is to present the path of changes in the scope of innovation strategies that can be followed by enterprises operating in hyper-competitive conditions. To identify such a path, the article discusses two classifications of innovation strategies presented in the literature on the subject. The discussion also included examples of innovatively oriented enterprises taken from the research of the authors of the article.
PL
Na skutek globalizacji nastała era hiperkonkurencji. Aby rozwijać się w takim turbulentnym otoczeniu, przedsiębiorstwa powinny realizować strategię innowacji, która ma być odpowiedzią na zmiany zachodzące w tym otoczeniu. Celem artykułu jest przedstawienie ścieżki zmian w zakresie strategii innowacji, którą mogą podążać przedsiębiorstwa funkcjonujące w warunkach hiperkonkurencji. Aby zidentyfikować taką ścieżkę, w artykule omówiono dwie klasyfikacje strategii innowacji zaprezentowane w literaturze przedmiotu. W omówieniu posiłkowano się też przykładami innowacyjnie zorientowanych przedsiębiorstw zaczerpniętymi z badań własnych autorów artykułu.
Year
Volume
50
Issue
1
Pages
39-52
Physical description
Dates
published
2019-03-31
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_5604_01_3001_0013_2063
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.