PL EN


2019 | 50 | 1 | 53-61
Article title

Cities for our grandchildren: responsibility towards future generations in PPP projects

Content
Title variants
PL
Miasta dla naszych wnuków: odpowiedzialność wobec przyszłych pokoleń w projektach PPP
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Współpraca pomiędzy partnerami publicznymi i prywatnymi w ramach partnerstwa publiczno-prawnego staje się coraz bardziej popularna w Polsce. Niemniej jednak, kwestia odpowiedzialności międzypokoleniowej za jej skutki nie jest brana pod uwagę przy ocenie wyników i wad kontraktów PPP. Autorka bada kilka polskich przedsięwzięć PPP w celu określenia najważniejszych elementów odpowiedzialności międzypokoleniowej.
EN
PPP‐style cooperation between public and private partners is becoming more popular in Poland. Nevertheless, the issue of intergenerational responsibility for its effects is not taken into consideration while assessing the outcomes and drawbacks of PPP contracts. The author examines several Polish PPP undertakings in order to delineate the most important components of intergenerational responsibility.
Year
Volume
50
Issue
1
Pages
53-61
Physical description
Dates
published
2019-03-31
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_5604_01_3001_0013_2064
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.