PL EN


2019 | 52 | 3 | 7-13
Article title

Banki w obliczu przemian regulacyjnych na rynku usług płatniczych

Content
Title variants
EN
Banks in the face of regulatory changes in the payment services market
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article is a review of the book by professor Stanisław Kasiewicz entitled PSD2 – krytyczny przystanek na drodze do nowej ery bankowości. The book discusses the potential impact of the amended EU regulations related to the payment services market on the Polish banking sector. The book includes considerations on regulatory policy in the field of financial innovation as well as the desired directions for its improvement. The book also provides analysis of how the development of financial innovations can impact the future of the Polish payments market. Simultaneously, the key areas in the context of adapting banks to the new market reality under PSD2 have been identified by the author.
PL
Artykuł jest recenzją publikacji prof. Stanisława Kasiewicza pt. PSD2 – krytyczny przystanek na drodze do nowej ery bankowości. W książce poruszono problematykę potencjalnego wpływu znowelizowanych regulacji unijnych rynku usług płatniczych na polski sektor bankowy. Książka zawiera rozważania na temat polityki regulacyjnej w zakresie innowacji finansowych oraz pożądanych kierunków jej usprawnienia. W książce przeanalizowano ponadto znaczenie rozwoju innowacji finansowych dla przyszłości polskiego rynku płatności. Jednocześnie autor zidentyfikował obszary kluczowe w kontekście dostosowania się banków do nowej rzeczywistości rynkowej pod rządami dyrektywy PSD2.
Year
Volume
52
Issue
3
Pages
7-13
Physical description
Dates
published
2019-09-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_5604_01_3001_0013_4779
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.